Userjaninal
Results72
Vieša
Pranešti

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pažintines veiklos tęstinumas lauko aplinkoje

Gerbiami Kolegos,
Atlieku tyrimą, kurio tikslas ‒ atskleisti ikimokyklinio amžiaus vaikų pažintinės veiklos tęstinumo būdus lauko aplinkoje. Jūsų nuomonė labai svarbi, siekiant pasigilinti, kokios yra vaiko pažinimo kompetencijos ugdymo galimybės priešmokykliniame amžiuje. Tyrimo rezultatų vertė priklausys nuo Jūsų atvirumo ir nuoširdumo. Anketa anoniminė, vardo ir pavardės nurodyti nereikia. Tyrimo duomenys bus panaudoti temai apibendrinti. 
Prašome atidžiai perskaityti žemiau pateiktus klausimus ir pažymėti Jums tinkamus atsakymų variantus arba įrašyti savąjį. 

Iš anksto dėkoju už bendradarbiavimą. 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Kokiems teiginiams apie lauko aplinką pritartumėte labiausiai? Įvertinkite kiekvieną teiginį (žymėjimo pavyzdys – X).Privalomas
SutinkuIš dalies sutinkuNesutinkuKita
Gamta teigiamas emocijas sukelianti sritis
Formuojant pažinimo kompetenciją, svarbus ekologinis ugdymas
Svarbiausia yra edukacinė pažinimo ugdymo aplinka
Kita (parašykite)
2. Kaip manote, kokioms vaiko ugdymo sritims didžiausią įtaką daro laukas ir jo aplinka? Įvertinkite kiekvieną teiginį (žymėjimo pavyzdys – X).Privalomas
SutinkuIš dalies sutinkuNesutinkuKita
Kūrybiškumui
Fiziniam aktyvumui
Socialiniams įgūdžiams
Emociniam intelektui
Vaiko kultūrai
Kita (parašykite)
3. Kaip manote, ar vaikų pažintinės veiklos tęstinumas lauko aplinkoje yra svarbus? Įvertinkite kiekvieną teiginį? (žymėjimo pavyzdys – X).Privalomas
4. Kokius išskirtumėte lauko aplinką turtinančius veiksnius? Įvertinkite kiekvieną teiginį (žymėjimo pavyzdys – X).Privalomas
SutinkuIš dalies sutinkuNesutinkuKita
Lauko ugdomosios aplinkos įvairovė
Geografinė regiono padėtis
Lauko ugdomosios aplinkos priemonės
Nacionalinės kultūros paminklai
Kita (parašykite)
5. Kokioje srityje fizinis aktyvumas lauko aplinkoje yra naudingiausias? Įvertinkite kiekvieną teiginį (žymėjimo pavyzdys – X).Privalomas
SutinkuIš dalies sutinkuNesutinkuKita
Padeda ugdyti aktyvius ir sveikus vaikus
Padeda tapti lankstesniems
Išlaiko sveiką kūno svorį
Sumažina ligų ir sveikatos problemų riziką
Pagerina nuotaiką ir savivertę
Padeda geriau mokytis
Kita (parašykite)
6. Kokios veiksmingiausios lauko erdvės vaikų kūrybiškumo ir vaizduotės lavinimui? Įvertinkite kiekvieną teiginį (žymėjimo pavyzdys – X).Privalomas
SutinkuIš dalies sutinkuNesutinkuKita
„Purvo baseinėlis“
Sodas
Meistravimo erdvė
Palapinių miestelis
Kita (parašykite)
7. Kokie tiksliausi teiginiai apie edukacinės veiklos naudą vaikų pažintinės veiklos tęstinumui lauko aplinkoje? Įvertinkite kiekvieną teiginį (žymėjimo pavyzdys – X).Privalomas
SutinkuIš dalies sutinkuNesutinkuKita
Lauko aplinka suteikia vaikams galimybę savo pojūčiais pažinti save ir aplinką, gerina įgūdžius dalytis žiniomis, išreikšti savo jausmus ir savarankiškai priimti sprendimus.
Svarbu ištirti lauko poveikį mokymosi, pažinimo, kalbos ir socialiniams emociniams įgūdžiams turtinti.
Lauko veikla yra naudinga vaiko vystymuisi ir dažnai kelia naujų rūpesčių. Todėl pedagogams lengviau, kai vaikai užsiima pedagogų įkvėpta veikla.
Lauko veikla turėtų būti suvokiama ne tik kaip edukacinės aplinkos tęsinys, bet ir kaip nuolatinė ir dažnai įtakingesnė vaiko augimui aplinka.
Kita (parašykite)
8. Kaip manote, ar pedagogo vaidmuo organizuojant pažintinės veiklos tęstinumą lauko aplinkoje yra reikšmingas ? (žymėjimo pavyzdys – X).Privalomas
Keletas klausimų apie Jus: Jūsų darbo stažas įstaigoje? (žymėjimo pavyzdys – X).Privalomas
Jūsų išsilavinimas: