UserAisteKe
Vieša
Pranešti

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ MOKĖJIMO MOKYTIS GEBĖJIMŲ UGDYMAS SKATINANT JŲ SAVARANKIŠKUMĄ. KLAUSIMYNAS PEDAGOGAMS

Gerbiamas mokytojau,

Esu Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Pradinio ugdymo pedagogikos ir ikimokyklinio ugdymo studijų programos 4 kurso studentė Aistė Kergienė. Atlieku tyrimą, kurio tikslas - pagrįsti ir empiriškai ištirti ikimokyklinio amžiaus vaikų mokėjimo mokytis gebėjimo ugdymo  galimybes darželyje.

Anketa yra anoniminė.

Būsiu dėkinga, jei kiek plačiau pasidalinsite savo asmenine patirtimi ir išsakysite savo nuomonę atsakydami į atviro tipo klausimus, pasidalinsite konkrečiais savo veiklos pavyzdžiais.

Iš anksto dėkoju už atsakymus ir skirtą laiką.

Įvardinkite svarbiausius aspektus, kurie, jūsų manymu, geriausiai apibūdintų ikimokyklinio amžiaus vaikų mokėjimo mokytis gebėjimą.
Kokiomis savybėmis, jūsų nuomone, turi pasižymėti jūsų ugdytinis, kuris, atitinkamai amžiaus tarpsniui, jau moka mokytis.
Įvardinkite, kokių veiklų metu jums atsiveria geriausios galimybės ugdyti vaikų mokėjimo mokytis gebėjimus. Pateikite bent vieną pavyzdį kaip tai vyksta su jūsų vaikais
Kokios, jūsų nuomone, edukacinės aplinkos reikia jūsų grupėje, kad kiek galima geriau būtų ugdomas vaikų mokėjimo mokytis gebėjimas?
Įvardinkite jums labiausiai patinkančias strategijas, kurias taikote ugdant vaikų mokėjimo mokytis gebėjimus. Pateikite pavyzdžių.
Kas svarbiausia jums kaip pedagogui spontaniškoje vaiko inicijuotoje veikloje?
Prisiminkite situaciją, kuomet vaikas kreipėsi į jus pagalbos. Kokia tai situacija buvo ir kaip jūs elgėtės?
Kokios, jūsų nuomone, svarbios mokytojo veikimo strategijos, kuomet vaikas patiria nesėkmę?
Kokių sunkumų patiriate ugdydami vaikų gebėjimą mokytis.
Kokie pokyčiai jūsų kaip mokytojo veikloje sustiprintų vaikų mokėjimo mokytis gebėjimų ugdymą?
Kokios su vaikų mokėjimo mokytis gebėjimų ugdymu susijusios informacijos jums svarbu gauti iš tėvų?
Kaip grupėje pasidžiaugiate vaikų patiriama sėkme? Jei turite susikūrę ritualų, pasidalinkite.
Trumpa informacija apie jus: su kokio amžiaus vaikais dirbate, kokia jūsų profesinės veiklos patirtis.