UserKamile.e
Results24
Vieša
Pranešti

Ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas(-is) taikant dailę ikimokyklinio ugdymo įstaigoje

Gerbiami pedagogai,

Esu Kauno kolegijos, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studijų programos 3 kurso studentė. Šiuo metu rašau bakalauro studijų baigiamąjį darbą, tema: ,,Ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas(-is) taikant dailę ikimokyklinio ugdymo įstaigoje''. Tyrimo rezultatai bus apibendrinti ir pateikti bakalauro darbe. Maloniai prašau atsakyti į anketoje pateiktus klausimus. Anketa yra anoniminė. 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Jūsų pedagoginio darbo stažas? (įrašykite atsakymą)
Jūsų manymu, kūrybiškumas tai savybė, kuri gali būti: (pasirinkite vieną atsakymo variantą)
Kas Jūsų nuomone yra kūrybiškumas? (pasirinkite Jūsų nuomone labiausiai tinkantį atsakymo variantą)
Kaip Jūs manote, kokie yra kūrybiško vaiko bruožai? (pasirinkite pagal svarbumą: nuo– 1 mažiausiai svarbus... 6 – svarbiausias)
123456
Smalsūs, pastabūs, pasitikintys savimi
Lankstūs naujoms patirtimis
Pakantūs neapibrėžtumui
Vaizdingai, kūrybiškai, originaliai mąstantys
Gebantys analizuoti, sintezuoti
Jautrūs problemoms
Jūsų nuomone, kokie yra kūrybiškumą lemiantys veiksniai? (pasirinkite pagal svarbumą: nuo– 1 mažiausiai svarbus... 6 – svarbiausias)
123456
Gabumai yra paveldimi
Kūrybiška pedagogo asmenybė
Turtinga ugdymo(-si) aplinka, kuri skatina kurti, eksperimentuoti
Tinkamas vaiko motyvacinės, emocinės ir vertybinės sistemos ugdymas(-is)
Autonomija, savarankiškumas, laisvas pasirinkimas kurti
Demokratiški tėvų, pedagogų santykiai su vaikais
Kaip Jūs manote, ar dabartinėse ikimokyklinio ugdymo įstaigose vaikų kūrybiškumas ugdomas taikant naujus ir patrauklius ugdymo(-si) daile metodus? (pasirinkite vieną atsakymo variantą)
Kaip dažnai Jūs plėtojate kūrybiškumo ugdymą daile per žaidimus? (pasirinkite vieną atsakymo variantą)
Jūsų nuomone, ar bus pasiekti geresni rezultatai ugdant vaikų kūrybiškumo ugdymą žaidybine veikla? (pasirinkite vieną atsakymo variantą)
kaip dažnai Jūs naudojote inovatyvius kūrybiškumo ugdymo(si) daile metodus? (pasirinkite vieną atsakymo variantą)
Kaip Jūs manote, kokie dailės metodai labiausiai ugdo vaikų kūrybiškumą daile? (pasirinkite pagal svarbumą: nuo– 1 mažiausiai svarbus... 6 – svarbiausias)
123456
Improvizacija
Eksperimentas
Konstravimas
Piešimas, spalvinimas
Aplikacija, koliažų kūrimas
Lipdymas, inkrustacija
Kaip dažnai Jūs taikote dailės eksperimento metodą, skatinant vaikų kūrybiškumą? (pasirinkite vieną atsakymo variantą)
Jūsų nuomone, kokios vizualinės raiškos priemonės labiausiai skatina vaikų kūrybiškumą daile? (pasirinkite pagal svarbumą: nuo– 1 mažiausiai svarbus... 5 – svarbiausias)
12345
Rašomosios: tušas, pieštukai, flomasteriai, markeriai
Piešimo: akvarelė, guašas, pastelė, aliejinės kreidelės
Lipdymo: modelinas, plastilinas, molis
Gamtinės priemonės: pagaliukai, akmenukai, kriauklės, kaštonai, gilės
Popieriaus plastika, origami technika
Ką Jūs rekomenduotumėte pedagogams plečiant kūrybiškumo ugdymo(-si) daile kompetencijas? (pasirinkite pagal svarbumą: nuo– 1 mažiausiai svarbus... 5 – svarbiausias)
12345
Dalintis su kolegėmis gerąja ugdymo patirtimi
Dalyvauti seminaruose ir nuolat tobulinanti savo kvalifikaciją
Nuolat domėtis kūrybiškumo ugdymo daile inovacijomis interneto pagalba
Domėtis kūrybiškumo ugdymo naujovėmis pasitelkiant pedagoginę literatūrą
Dalyvauti stažuotėse užsienyje