Userakvile654321
Vieša
Pranešti

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ KALBINĖS RAIŠKOS SKATINIMAS ĮVAIRIŲ VEIKLŲ METU

Sveiki,

Esu Akvilė Galinskaitė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos IV kurso ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studentė. Šiuo metu rengiu bakalauro baigiamąjį darbą apie ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbinės raiškos skatinimą įvairių veiklų metu. Šiuo sunkiu ir nelengvu laiku, man ypač reikia Jūsų visų pagalbos, todėl būčiau labai dėkinga, jeigu prisidėtumėte prie mano tyrimo ir atsakytumėte į anketos klausimus. Jūsų patirtis labai vertinga tyrimui. Duomenys bus naudojami konfidencialiai.

Iš anksto Jums dėkoju už sugaižtą laiką. Ačiū!

1. Jūsų lytis?
2. Jūsų išsilavinimas?
3. Jūsų kvalifikacinė kategorija?
4. Jūsų pedagoginio darbo stažas?
5.Su kokio amžiaus vaikais Jūs dirbate?
6. Kas, Jūsų manymu, yra kalbinė raiška? Prašom pakomentuoti, pateikti pavyzdžių.
7. Kodėl, Jūsų manymu, yra svarbu ugdyti vaikų kalbinę raišką? Pakomentuokite, pateikite pavyzdžių.
8. Kaip manote, ar yra svarbūs komunikavimo kompetencijos ryšiai su kitomis vaiko raidos ir ugdymo sritimis. Taip ar ne. Pasirinktą atsakymą pakomentuokite, pateikite pavyzdžių.
9. Išvardinkite reikšmingiausius vaikų kalbos ugdymo metodus. Juos pakomentuokite. Pateikite veiklų pavyzdžių, kuriose juos taikote.
10. Kaip manote, kas dažniausiai lemia konkretaus vaiko kalbinę raišką? Pakomentuokite, pateikite pavyzdžių.
11. Pateikite kokybiškos vaiko kalbinės aplinkos apibūdinimą.
12. Kaip suprantate teiginį ,,Vaikas kalbą trokšta vartoti aktyviai?
13. Ko reikia, kad vaiko sakytinė kalba plėtotųsi sėkmingai? Pakomentuokite, pateikite pavyzdžių.
14. Kokie yra vaiko sakytinės kalbos sėkmingo plėtojimosi trikdžiai? Pakomentuokite, pateikite pavyzdžių.
15. Ko reikia, kad vaiko rašytinė kalba plėtotųsi sėkmingai? Pakomentuokite, pateikite pavyzdžių.
16. Kokie yra vaiko rašytinės kalbos sėkmingo plėtojimosi trikdžiai? Pakomentuokite, pateikite pavyzdžių.
17. Kaip pedagogai gali kasdieniame grupės gyvenime vykdyti kalbinį ugdymą? Prašom pakomentuoti, pateikti pavyzdžių.