II - IV gimnazinių klasių mokinių nuomonė apie ugdymą karjerai Tytuvėnų gimnazijoje

Mielas gimnaziste,

Esu Justina Zaleckienė dirbu Tytuvėnų gimnazijoje chemijos mokytoja. Taip pat šiuo metu studijuoju Šiaulių Universitete. Labai prašau Tavęs atsakyti į keletą klausimų ir padėti patobulinti ugdymo karjerai kokybė mūsų gimnazijoje.

Ši anketa skirta ištirti Tytuvėnų gimnazijos mokinių ugdymą karjerai (privalumus ir trūkumus). Ugdymas karjerai yra neatsiejama tiek formalaus, tiek neformalaus švietimo sritis, todėl kokybės užtikrinimas per šio dalyko užsiėmimus privalomas. Ši anketa padės ištirti ko trūksta mokiniams šiose srityje, kokios informacijos jiems reikia, ar informacija juos pasiekia laiku. Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus bus koreguojamas ugdymo karjeros specialistų darbas, ieškoma galimybių panaikinti trūkumus ir patobulinti švietimo procesą.

Anketa yra anoniminė. Jei norėsite gauti išsamius tyrimo rezultatus galite su manimi susisiekti [email protected]. Tavo nuoširdūs atsakymai padės tobulinti profesinio orientavimo organizavimą gimnazijoje. 

II - IV gimnazinių klasių mokinių nuomonė apie ugdymą karjerai Tytuvėnų gimnazijoje
Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

Tavo lytis? ✪

Kelintoje gimnazinėje klasėje mokotės? ✪

Tavo mokymosi pasiekimų vidurkis: ✪

Ar gimnazijoje ruošia profesijos pasirinkimui? ✪

Kur planuojate tęsti studija baigę gimnaziją? ✪

Kas nulems Tavo profesijos pasirinkimą? ✪

Ar planuojate savo ateities karjerą? ✪

Priežastys, dėl kurių verta planuoti karjerą: ✪

Ar tau reikia pagalbos (informacijos) planuojant savo karjerą? ✪

Kas suteikia informacijos karjeros planavimo klausimais? ✪

Ar žinai, kokie yra karjeros planavimo žingsniai? ✪

Kokios kliūtys kyla siekiant mokymosi ir profesinių tikslų? ✪

Man svarbiausia renkantis profesiją yra: ✪

Labai svarbu
Svarbu
Nelabai svarbu
Visiškai nesvarbu
Pažinti save (savo gabumus, interesus, vertybes)
Žinoti, kokie sugebėjimai, asmenybės savybės būtinos pasirinktai profesijai
Sužinoti apie aukštąsias ir profesines mokyklas ir jose ruošiamus specialistus
Sužinoti įsidarbinimo galimybes pagal specialybę
Profesijos populiarumas
Karjeros galimybės
Būsimo atlyginimo dydis
Profesijos prestižas
Asmens gabumai

Kad mokykloje profesinio informavimo sistema veiktų geriau, reikia: ✪

Taip
Ne
Asmeninių pokalbių su klasės auklėtojų
Asmeninių pokalbių su psichologu
Asmeninių pokalbių su profesijos patarėju
Asmeninių pokalbių su direktoriaus pavaduotoja(-u) ugdymui
Susitikimų su įvairių profesijų atstovais
Susitikimų su darbo biržos atstovais
Ekskursijų ir vizitų į įmones
Papildomo ugdymo pamokų apie pasiruošimą karjerai
Klasės valandėlių profesinio informavimo klausimais
Kino filmų apie profesijų pasaulį
Specialios literatūros bibliotekoje
Prieigos prie interneto, kad galėtų pasinaudoti internetinių svetainių teikiama informacija
Seminarų
Profesinio informavimo savaitės, dienų
Konkursų, viktorinų, debatų apie profesijų pasaulį
Paskaitų profesijos pasirinkimo tema
Parodų, stendų su informacija apie profesijas

Kaip vertinate mokykloje vykstančius profesinio orientavimo renginius: ✪

Puikiai, jie atitinka mano norus ir yra naudingi
Gerai, jie dažniausiai atitinka mano norus ir tik kartais būna neįdomūs
Vidutiniškai, jie man nelabai įdomūs, bet gali būti naudingi
Prastai, man jie nenaudingi ir neįdomūs
Neturiu nuomonės ( į tokius renginius neinu, arba manau, kad jie nevyksta)
Klasės valandėlės profesinio informavimo temomis
Susitikimai su profesinio informavimo specialistais
Susitikimai su įvairių profesijų atstovais
Ekskursijos į miesto, rajono, šalies įmones, organizacijas
Susitikimai su profesinių ir aukštųjų mokyklų studentais
Pokalbiai su profesijos patarėju (-ais)