Gyvūnų teisinė ir socialinė padėtis Lietuvoje

Esu V kurso teisės studentė ir atlieku apklausą apie gyvūnų padėtį Lietuvoje savo magistriniam darbui. Prašau skirti kelias minutes anketai užpildyti. Iš anksto dėkoju, jūsų nuomonė man labai svarbi.

Lytis

Amžius

Socialinė padėtis:

Ar, jūsų nuomone, šiuo metu gyvūnų apsauga Lietuvoje yra tinkamai reglamentuota?

Ar, jūsų nuomone, gyvūnų gerovei Lietuvoje yra skiriama pakankamai dėmesio?

Ar sutiktumėte, kad gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymai būtų suvienodinti visoje Europos Sąjungoje?

Kaip manote, ar šiuo metu taikomos baudos už gyvūnų laikymo ir apsaugos pažeidimus/ žiaurų elgesį su gyvūnais yra tinkamos?

Įvertinkite, kaip LR įstatymų reglamentuojama gyvūnų apsauga ir gerovė Lietuvoje:

Jei reikėtų pasirinkti šalį, kurios pavyzdžiu Lietuva sektų, siekdama pagerinti gyvūnų padėtį Lietuvoje, kurią pasirinktumėte?

Susikurti savo anketąAtsakyti į šią anketą