UserArinaKat
Results72
Vieša
Pranešti

Gyvenimo kokybė ir jos vertinimas Lietuvoje

Gerb. respondente,

Aš, Arina Katauskienė, esu Vilniaus universiteto, Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto, bakalauro studijų ketvirto kurso studentė, atliekanti Lietuvos gyventojų gyvenimo kokybės tyrimą, siekiant išnagrinėti gyvenimo kokybės vertinimą ir problemas Lietuvoje.

Visa Jūsų pateikta informacija yra konfidenciali ir naudojama tik mokslinio tyrimo analizės tikslais. Jūsų dalyvavimas šioje apklausoje yra anonimiškas ir savanoriškas. Ačiū už Jūsų skirtą laiką!

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Kas Jūsų nuomone daro didžiausią įtaką Jūsų gyvenimo kokybei?Privalomas
(pažymėkite 3 Jums svarbiausius gyvenimo kokybės aspektus)
2. Kokią įtaką Jūsų gyvenimo kokybei daro šie veiksniai?Privalomas
(Įvertinkite kiekvieną išskirtą teiginį)
visiškai jokios įtakosmažai įtakosnei veikia, nei neveikiadaro įtakądaro labai didelę įtaką
Klimato sąlygos
Gamtinės aplinkos kokybė
Politinis stabilumas
Politinės teisės ir politinės laisvės
Korupcija
Sveikatos apsauga
Švietimo aprūpinimas
Socialinė apsauga
Socialinė nelygybė
Makroekonominė aplinka
Fiskalinė (mokestinė) aplinka
Sveikatos būklė
Asmeninis saugumas
Išsimokslinimo prieinamumas ir galimybės
Apsirūpinimas informacinėmis technologijomis
Šeima
Laisvalaikis
Visuomeninis gyvenimas
Pajamos
Apsirūpinimas būstu
3. Kaip vertinate savo gyvenimo kokybės lygį?Privalomas
4. Jūsų lytis:Privalomas
5. Jūsų amžius:Privalomas
6. Jūsų vidutinės mėnesio pajamos:Privalomas
7. Jūsų išsilavinimas:Privalomas