Kauno lopšelio-darželio "Klumpelė" vaiko savijautos ir ugdymo kokybės įsivertinimas už 2023 m.

Mieli Tėveliai,

Kaip ir kasmet, siekdami išsiaiškinti Kauno lopšelio darželio "Klumpelė" ugdymo kokybę ir vaikų savijautą darželyje, prašome atsakyti į anketos klausimus.   Apklausa yra anoniminė, gautus atsakymus apibendrinsime įsivertinimo ataskaitoje. Atsakymų lauksime iki sausio 20 d. 

Atsakydami  prisiminkite ir vertinkite tik Jūsų vaiko patirtį šiame darželyje.

Dėkojame Jums už pagalbą.

Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

1. Jūsų vaiko amžius

2. Ar Jūsų vaikas noriai eina į darželį?

Komentaras

3. Jūsų vaiko savijauta darželyje:

Komentaras

4. Kaip vertinate vaikų ugdymo kokybę Kauno l/d "Klumpelė"?

Komentaras

5. Kaip vertinate vaiko pasiekimus darželyje?

Komentaras

6. Prašome paminėti bent kelias darželyje (ar už jo ribų) vykdytas veiklas 2023 metais, renginius, kurie paliko įspūdį ir buvo įdomūs Jūsų vaikui, apie tai pasakojo.

7. Kokios ugdymo strategijos, Jūsų nuomone, yra ugdomos stipriausiai, nuosekliausiai?

Komentaras

8. Kokios šviečiamosios informacijos norėtumėte gauti iš psichologės? Būtų pateikta spausdinto lankstinuko pavidalu, galėtumėte rasti grupės rūbinėje.

9. Kokių psichologės paskaitų ar užsiėmimų tėvams norėtumėte?

10. Ar dalyvautumėte psichologės paskaitose?

11. Kaip siūlytumėte gerinti ugdymo kokybę darželyje?