Friend's day (for teachers)

Apklausa norime išsiaiškinti, koks projekto rezultatas. Kokia projekto nauda ugdytiniams ir pedagogams.

With the survey, we want to find out what the outcome of the project is. What are the benefits of the project for pupils and educators.

Anketos rezultatai yra viešai prieinami

Ar eTwinnig projekte dalyvaujate pirmą kartą?/ Is this your first time using eTwinning?

Ar esate pažengęs eTwinning vartotojas?/ Are you an advanced eTwinning user?

Iš kurios jūs šalies?/ What country are you from?

Kiek vaikų dalyvavo projekte?/ How many pupils participated?

Kokią naudą projektas davė jums asmeniškai?/ How did this project personally benefited you?

Kokią naudą davė vaikams?/ How did it benefit to pupils?

Kas vaikams labiausiai patiko?/ What did pupils like the most?

Ar patobulinote savo IKT įgūdžius?/ Did improve your ICT skills?

Kaip jūs asmeniškai prisidėjote prie projekto?/ What did you personally add to the project?

Kaip bendravote su projekto partneriais?/ In What ways did you communicate with the project's partners?