UserJelena28
Privati
Pranešti
Anketa neaktyvi

FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMO GALIMYBĖS 5 METŲ VAIKŲ KASDIENĖJE VEIKLOJE DARŽELYJE - anketa pedagogams

Gerb. Mokytojau,

Klaipėdos universiteto 2 kurso magistrantė atlieka tyrimą ir nori atsakyti į klausimą, kokias fizinio aktyvumo skatinimo galimybes vaikų kasdieninėje veikloje darželyje įžvelgia pedagogai.

Analizuojami bus tik apibendrinti duomenys, todėl tiriamųjų anonimiškumas garantuojamas. Asmeninių duomenų ar darbo įstaigos pavadinimo nurodyti nereikia.

Prašome atsakyti į visus klausimus ir pažymėti S ženklų Jums tinkantį atsakymo variantą.

Tyrimo rezultatai bus panaudoti, rašant magistro darbą šeimos edukologijos ir vaikų teisių apsaugos studijose.

Iš anksto dėkoju už nuoširdžius atsakymus!

1. Jūsų lytis:
2. Jūsų amžius:
3. Jūsų pedagoginė patirtis (metais):
4. Jūsų pedagoginė kvalifikacija:
5. Kiek žemiau pateiktos apibrėžtys atspindi Jūsų „fizinio aktyvumo“ sampratos supratimą?
6. Nurodykite laiko intervalą (X ženklu), kuomet vaikai aktyviai juda kasdieninėje veikloje darželyje:
7. Kaip dažnai savo pedagoginėje praktikoje įgyvendinate žemiau įvardintas kasdieninės fiziškai aktyvios veiklos formas?
8. Kokią įtaką, Jūsų nuomone, fiziškai aktyvi kasdieninė veikla daro vaiko sveikatai?
9. Kaip dažnai Jūsų auklėtiniai veikia žemiau nurodytuose grupės erdvėse?
10. Kokie veiksniai, Jūsų nuomone, daro neigiamą įtaką pedagogams, rengiant vaikų fiziškai aktyvias kasdienines veiklas?
11. Ar sutinkate, kad žemiau pateiktos pedagoginės priemonės galėtų paskatinti vaikų fizinį aktyvumą kasdieninėje veikloje Jūsų darželyje?

Anketos meniu

Kita anketa »