UserJelena28
Vieša
Pranešti

FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMO GALIMYBĖS 5 METŲ VAIKŲ KASDIENĖJE VEIKLOJE DARŽELYJE - anketa tėvams

Gerb. Tėveliai, 
Klaipėdos universiteto 2 kurso magistrantė atlieka tyrimą ir nori atsakyti į klausimą, kokias fizinio aktyvumo skatinimo galimybes vaikų kasdieninėje veikloje darželyje įžvelgia pedagogai. 
Analizuojami bus tik apibendrinti duomenys, todėl tiriamųjų anonimiškumas garantuojamas. Asmeninių duomenų ar darbo įstaigos pavadinimo nurodyti nereikia.
Prašome atsakyti į visus klausimus ir pažymėti  ženklu Jums tinkantį atsakymo variantą. 
Tyrimo rezultatai bus panaudoti rašant šeimos edukologijos ir vaikų teisių apsaugos studijų magistro darbą. 
Iš anksto dėkoju už nuoširdžius atsakymus!

1. Jūsų lytis:
2. Jūsų amžius:
3. Jūsų išsilavinimas:
4. Kiek žemiau pateiktos apibrėžtys atspindi Jūsų „fizinio aktyvumo“ sampratos supratimą?Privalomas
(pažymėkite kiekvienos srities tinkamą variantą X ženklu):
Visiškai atspindiAtspindi iš daliesNeatspindi
Bet kokie skeleto raumenų sukelti judesiai, kuriuos darant eikvojama energija
Bet kokia fizinės veiklos forma, kuri yra naudinga sveikatai ir lavina funkcinius gebėjimus be žalos ar pavojaus sveikatai
Įdomus, turiningas kasdienis vaiko gyvenimas grupėje (t.y. fiziniai pratimai, judrieji žaidimai, mankšta, sporto pramogos, vaikų žaidimai kieme, gamtoje ir t.t.)
Bet kokia žmogaus kūno judėjimo išraiška, sukelianti didesnę medžiagų apykaitą, kuriai reikia fizinių pastangų
Vaiko nesąmoninga veikla
Veikla, kurios metu vaikai aktyviai veikia, sportuoja
Judėjimas, veikla, teikianti vaikui malonumą
Paprasčiausias fizinis veiksmas
5. Kaip įvertintumėte savo vaiko fizinį aktyvumą kasdieninėje veikloje darželyje?Privalomas
(geriausiai Jūsų nuomonę atitinkantį variantą pažymėkite X ženklu):
6. Kaip dažnai Jūs dalyvaujate organizuojamoje fiziškai aktyvioje veikloje grupėje, kurią lanko vaikas?Privalomas
(geriausiai Jūsų nuomonę atitinkantį kiekvienos srities vertinimą pažymėkite X):
Labai dažnai (2 kartus per savaitę)Dažnai (1 kartą per savaitę)Retai (1 kartą per mėnesį)Labai retai (1 kartą per pusmetį)Niekada
Aktyviai judate lauko aikštelėje kartu su vaiku
Žaidžiate judriuosius žaidimus
Sistemingai mokotės ir mokote vaikus kaskart vis sudėtingesnių judesių
Dalyvaujate vaikų spontaniškai inicijuojamojoje veikloje patalpoje
Pratimus atliekate su įvairiomis priemonėmis (inventoriumi)
Kuriate vaikų ugdymosi situacijas, kupinas žaismės, nuotykių, atradimų
Organizuojate šventes, iškylas, ekskursijas, vakarones
7. Kokią įtaką, Jūsų nuomone, fiziškai aktyvi kasdieninė veikla daro vaiko sveikatai?Privalomas
(pažymėkite kiekvienos srities tinkamą variantą X ženklu):
Daro labai didelę įtakąDaro įtakąDaro vidutinę įtakąDaro mažą įtakąVisai nedaro įtakos
Smulkiosios motorikos įgūdžių skatinimas
Stambiosios motorikos įgūdžių tobulinimas
Rankų-akių koordinacijos lavinimas
Raumenų ir kaulų stiprinimas
Sąnarių lankstumo gerinimas
Svorio reguliavimas
Imuniteto stiprinimas
Kūno lankstumo didinimas
Ištvermingumo didinimas
Emocinės savijautos gerinimas
Laikysenos tobulinimas
8. Kaip dažnai Jūsų vaikas veikia žemiau nurodytose grupės erdvėse?Privalomas
(pažymėkite kiekvienos srities tinkamą variantą X ženklu):
Kartą per dieną2 kartus per dieną ir dažniauKartą per savaitę ir dažniau2-3 kartus per mėnesį2 kartus per pusmetį arba rečiau
Konstravimo (medžio darbams) darbai
Vaidmenų žaidimai
Žaislai ir žaidimai
Menas
Grupės biblioteka
Tyrinėjimai (eksperimentavimai)
Smėlis ir vanduo
Muzika ir judesys
Maisto gaminimas
Kompiuteriai
Stacionarios žaidimų įrangos kampelis (pvz., laipiojimo konstrukcijų, kubinių namų, batutų)
9. Kokie veiksniai, Jūsų nuomone, daro neigiamą įtaką pedagogams, rengiant vaikų fiziškai aktyvias kasdienines veiklas?Privalomas
(geriausiai Jūsų nuomonę atitinkantį kiekvienos srities vertinimą pažymėkite X):
Daro stiprią įtakąDaro įtakąNei daro, nei nedaro įtakosNedaro įtakosVisiškai nedaro įtakos
Pedagogų bendradarbiavimo stoka
Metodinės medžiagos pedagogams stygius
Menkas tėvų dalyvavimas ugdymo(si) procese
Pedagoginių kompetencijų vaikų fizinio aktyvumo skatinimo srityje trūkumas
Laiko ugdymo(si) proceso planavimui (pasiruošimui konkrečios grupės veiklai) stoka
Riboti materialiniai ištekliai
Ribota patalpų inventoriaus įvairovė
Ribota lauko infrastruktūros įvairovė
10. Ar sutinkate, kad žemiau pateiktos edukacinės priemonės galėtų paskatinti Jūsų vaiko fizinį aktyvumą kasdieninėje veikloje darželyje?Privalomas
(geriausiai Jūsų nuomonę atitinkantį kiekvienos srities vertinimą pažymėkite X):
Visiškai sutinkuSutinkuNei sutinku, nei nesutinkuNesutinkuVisiškai nesutinku
Dalyvauti tėvelių susirinkimuose, skirtuose vaikų fizinio aktyvumo skatinimo grupėje klausimams
Kurti naujas grupės tradicijas (pvz. šeimos sporto diena ir kt.)
Padėti auklėtojai rengti ir vesti šventes vaikams (t.y. trumpalaikiai renginiai)
Tėvų sportininkų (įvairių sporto šakų) kvietimas į meistriškumo pamokėles grupės vaikams
Saugios, estetiškos ir vaikų grupės poreikius atitinkančios ugdymo įstaigos aplinkos kūrimas
Gaminti metodines (t.y. darbo) priemones grupei
Galimybė naudotis šiuolaikiniais techniniais žaislais ir technika
Kuo įvairesnės (ypač judriosios) veiklos patalpose ir lauke organizavimas
Daugiau dėmesio skirti kūno kultūrai, sportiniams pratimams ir judriai veiklai
Skleisti informaciją apie teigiamą fizinio aktyvumo poveikį vaiko sveikatai
Ritmoplastikos užsiėmimų, kuriuos veda kūno kultūros instruktorius, organizavimas
Aerobikos užsiėmimai su „fitball“ kamuoliu
Į meninę veiklą įtraukti kūrybinius darbus sveikatos skatinimo tema
Įvairių sporto šakų ir olimpiadų organizavimas (lengvoji atletika ir pan.)
Darželio „Palaikymo“ (Cheerleading) komandos sudarymas
Lauko sporto žaidimai, viktorinos ir pramogos, skatinančios tėvų įsitraukimą į vaikų kasdieninę veiklą darželyje
Populiarizuoti rytmetinę mankštą
Turiningas pramoginio laisvalaikio planavimas ir įgyvendinimas (t.y. fiziniai pratimai, estafetės, dainos, eilėraščiai, galvosūkiai, teatro pasirodymai ir t.t.)
Liaudies žaidimų įtraukimas į fizinio lavinimo programą
Šiaurietiškas ėjimas
Padėti grupei materialiai
Organizuoti išvykas, ekskursijas vaikams ir jose dalyvauti
Sukurti įstaigoje fizinio aktyvumo didinimo ir sveikatos stiprinimo viziją