Europos Sąjungos finansinės paramos įsisavinimo ES ir Lietuvoje tyrimas

 

 

Laba diena,

 

Esu Algimantas Maknys, Vilniaus universiteto, ekonomikos fakulteto II kurso verslo ekonomikos magistrantūros programos studentas. Šiuo metu rašau magistro darbą tema „Europos Sąjungos finansinės paramos įsisavinimo tikslai ir vertinimas ekonominiu aspektu“. Šiame darbe atlieku tyrimą, kurio tikslas – išanalizuoti Europos Sąjungos (toliau – ES) finansinės paramos įsisavinimą ES ir Lietuvoje, įvertinant su kokiomis problemomis yra susiduriama, kaip finansinė parama veikia visuomenę ir verslą, ir koks yra visuomenės bei verslo požiūris į struktūrinius ir investicinius fondus. Šis tyrimas atliekamas apklausiant nefinansines įmones, vykdančias veiklą Lietuvoje. Siekiant užtikrinti atsakymų aktualumą ir patikimumą anketa yra pilnai anoniminė. Apklausos rezultatai bus panaudoti analizuojant pagrindines ES finansinės paramos įsisavinimo problemas, ieškant sistemos gerinimo būdų.

Nuoširdžiai tikiuosi, kad skirsite kelias minutes šių klausimų atsakymui.

 

Ačiū!

Pic
19. Vertinant laikotarpį iki 2020 m. ir galimybę pritraukti ES struktūrinę paramą, į kurias sritis įmonei ar organizacijai, kurioje dirbate, investuoti būtų aktualiausia (nurodykite 3 pagrindines sritis)
Nėra būtinybės
Nereikalinga parama
Kova su nusikaltamumu
Pasistatytume geras gamybines nuosavas patalpas, nes nuomuotų patalpų (gamybai jų reikia didelių) labai aukštos kainos. Įsidiegtume visas darbuotojams darbą palengvinančias daugiau automatizuotas mašinas (įrenginius gal geriau pavadinti). Nors lietuviai labai apsukrūs žmonės, jei negali sau leisti nupirkti, pasigamina patys, kaip ir mūsų įmonėje, daug įrenginių tiesiog savadarbiai :)
Biuro patalpų įsigijimas
Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra, dumblo džiovinimo įrenginių statyba.
Produktų prototipavimas ir industrializavimas
Finansinė parama studentams su negalia
.
verslumo skatinimas
atstovybei netinka
Medicinos pagalbos kokybės gerinimas