Europos Sąjungos finansinės paramos įsisavinimo ES ir Lietuvoje tyrimas

 

 

Laba diena,

 

Esu Algimantas Maknys, Vilniaus universiteto, ekonomikos fakulteto II kurso verslo ekonomikos magistrantūros programos studentas. Šiuo metu rašau magistro darbą tema „Europos Sąjungos finansinės paramos įsisavinimo tikslai ir vertinimas ekonominiu aspektu“. Šiame darbe atlieku tyrimą, kurio tikslas – išanalizuoti Europos Sąjungos (toliau – ES) finansinės paramos įsisavinimą ES ir Lietuvoje, įvertinant su kokiomis problemomis yra susiduriama, kaip finansinė parama veikia visuomenę ir verslą, ir koks yra visuomenės bei verslo požiūris į struktūrinius ir investicinius fondus. Šis tyrimas atliekamas apklausiant nefinansines įmones, vykdančias veiklą Lietuvoje. Siekiant užtikrinti atsakymų aktualumą ir patikimumą anketa yra pilnai anoniminė. Apklausos rezultatai bus panaudoti analizuojant pagrindines ES finansinės paramos įsisavinimo problemas, ieškant sistemos gerinimo būdų.

Nuoširdžiai tikiuosi, kad skirsite kelias minutes šių klausimų atsakymui.

 

Ačiū!

Europos Sąjungos finansinės paramos įsisavinimo ES ir Lietuvoje tyrimas

1. Kokia yra įmonės ar organizacijos, kurioje dirbate, teisinė forma?

Kita (prašau nurodyti)

  …Daugiau…

  2. Kuris iš pateiktų apibūdinimų labiausiai tinka įmonei ar organizacijai, kurioje dirbate?

  3. Kokia yra pagrindinė ūkio šaka, kurioje veikia įmonė ar organizacija, kurioje dirbate?

  Kita (prašau nurodyti)

   …Daugiau…

   4. Kokia yra įmonės ar organizacijos, kurioje dirbate, registracijos vietovė?

   5. Kiek laiko gyvuoja įmonė ar organizacija, kurioje dirbate?

   6. Kiek buvo investuojama į įmonės ar organizacijos, kurioje dirbate, veiklas ir plėtrą per pastaruosius metus?

   7. Ar įmonė ar organizacija, kurioje dirbate, yra naudojusi arba naudoja ES finansinę paramą?

   8. Keliuose ES struktūrinių fondų finansuojamuose projektuose yra tekę dalyvauti (juos vykdyti) įmonei ar organizacijai, kurioje dirbate?

   9. Už kokią sumą (bendra visų projektų verčių suma) įmonė ar organizacija, kurioje dirbate, yra įgyvendinusi ir/arba įgyvendina ES struktūrinių fondų finansuojamus projektus?

   10. Nurodykite kokiam tikslui įmonė ar organizacija, kurioje dirbate, naudojo ir/ar naudoja ES finansinę paramą? Galite nurodyti kelis pagrindinius tikslus

   Kita (prašau nurodyti)

    …Daugiau…

    11. Su kokiais žmogiškaisiais ištekliais įmonė ar organizacija, kurioje dirbate, įgyvendino ir/ar įgyvendina projektus?

    12. Kaip įvertintumėte įgyvendinančiųjų institucijų (institucijos padedančios sėkmingai įgyvendinti projektus) veiklą ir darbo kokybę?

    13. Kokias neigiamas įgyvendinančių institucijų savybes, galėtumėte įvardinti? Galite nurodyti kelias pagrindines savybes.

    Kita (prašau nurodyti)

     …Daugiau…

     14. Ar galima sakyti, kad įmonė ar organizacija, kurioje dirbate, yra visapusiškai gerai informuota apie galimybę pasinaudoti ES struktūrinių ir investicinių fondų teikiama parama?

     15. Kurią iš šių problemų įvardintumėte kaip pagrindinę ES finansinės paramos įsisavinimo problemą?

     Kita (prašau nurodyti)

      …Daugiau…

      16. Jūsų nuomone, kurios iš šių priemonių pagalba būtų galima labiausiai padidinti susidomėjimą ES finansinės paramos panaudojimu?

      Kita (prašau nurodyti)

       17. Kokia būtų pagrindinė priežastis, dėl kurios įmonė ar organizacija, kurioje dirbate, ryžtųsi pasinaudoti ES finansine parama 2014-2020 m. laikotarpiu?

       Kita (prašau nurodyti)

        18. Kokia būtų pagrindinė paskata įmonei ar organizacijai, kurioje dirbate, dalyvauti projekte, finansuojamame iš ES struktūrinių fondų?

        Kita (prašau nurodyti)

         …Daugiau…

         19. Vertinant laikotarpį iki 2020 m. ir galimybę pritraukti ES struktūrinę paramą, į kurias sritis įmonei ar organizacijai, kurioje dirbate, investuoti būtų aktualiausia (nurodykite 3 pagrindines sritis)

         Kita (prašau nurodyti)

          …Daugiau…

          20. Ar rekomenduotumėte savo verslo partneriams, kolegoms bei kitoms įmonėms naudotis ES struktūrinių fondų teikiama parama?

          Susikurti savo anketąAtsakyti į šią anketą