Europos Sąjungos finansinės paramos įsisavinimo ES ir Lietuvoje tyrimas

 

 

Laba diena,

 

Esu Algimantas Maknys, Vilniaus universiteto, ekonomikos fakulteto II kurso verslo ekonomikos magistrantūros programos studentas. Šiuo metu rašau magistro darbą tema „Europos Sąjungos finansinės paramos įsisavinimo tikslai ir vertinimas ekonominiu aspektu“. Šiame darbe atlieku tyrimą, kurio tikslas – išanalizuoti Europos Sąjungos (toliau – ES) finansinės paramos įsisavinimą ES ir Lietuvoje, įvertinant su kokiomis problemomis yra susiduriama, kaip finansinė parama veikia visuomenę ir verslą, ir koks yra visuomenės bei verslo požiūris į struktūrinius ir investicinius fondus. Šis tyrimas atliekamas apklausiant nefinansines įmones, vykdančias veiklą Lietuvoje. Siekiant užtikrinti atsakymų aktualumą ir patikimumą anketa yra pilnai anoniminė. Apklausos rezultatai bus panaudoti analizuojant pagrindines ES finansinės paramos įsisavinimo problemas, ieškant sistemos gerinimo būdų.

Nuoširdžiai tikiuosi, kad skirsite kelias minutes šių klausimų atsakymui.

 

Ačiū!

Pic
10. Nurodykite kokiam tikslui įmonė ar organizacija, kurioje dirbate, naudojo ir/ar naudoja ES finansinę paramą? Galite nurodyti kelis pagrindinius tikslus
darbuotoju darbo uzmokesciui, per darbo birzos finansuojamas (ES ) programas
nenaudoja
Įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimą ir finansavimą "Išlik darbo rinkoje"
Laikraščio leidybai
Slaptai požeminiai laboratorijai įkurti
Laivui pjaustyti
Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra, dumblo džiovinimo įrenginių statyba.
Atiekų tvarkymo infrastruktūros kūrimui
Studentų verslumo padidinimui
Aplinkosauginiams projektams
Finansinė parama studentams su negalia
reabilitacijai
faktiškai visuose įmanomuose, dirbame su ES fondais daugiau kaip 10 metų
Verslo valdymo sistemos diegimui bei IT infrastruktūros gerinimui
Kokybės vadybos sistemai įdiegti
Konkurencingumo didinimui
informacijos saugumui
Pagalbai, prevencinems priemonems
ISO standartu diegimas
Verslumo skatinimui
Socialinės paslaugos
Gyventojų sveikatos gerinimas