Europos Sąjungos finansinės paramos įsisavinimo ES ir Lietuvoje tyrimas

 

 

Laba diena,

 

Esu Algimantas Maknys, Vilniaus universiteto, ekonomikos fakulteto II kurso verslo ekonomikos magistrantūros programos studentas. Šiuo metu rašau magistro darbą tema „Europos Sąjungos finansinės paramos įsisavinimo tikslai ir vertinimas ekonominiu aspektu“. Šiame darbe atlieku tyrimą, kurio tikslas – išanalizuoti Europos Sąjungos (toliau – ES) finansinės paramos įsisavinimą ES ir Lietuvoje, įvertinant su kokiomis problemomis yra susiduriama, kaip finansinė parama veikia visuomenę ir verslą, ir koks yra visuomenės bei verslo požiūris į struktūrinius ir investicinius fondus. Šis tyrimas atliekamas apklausiant nefinansines įmones, vykdančias veiklą Lietuvoje. Siekiant užtikrinti atsakymų aktualumą ir patikimumą anketa yra pilnai anoniminė. Apklausos rezultatai bus panaudoti analizuojant pagrindines ES finansinės paramos įsisavinimo problemas, ieškant sistemos gerinimo būdų.

Nuoširdžiai tikiuosi, kad skirsite kelias minutes šių klausimų atsakymui.

 

Ačiū!

Pic
1. Kokia yra įmonės ar organizacijos, kurioje dirbate, teisinė forma?
Bruce Wayne Entertainment
Mažoji bendrija
MB
MB.
Buvo IĮ kokius tris, keturis metus, dabar pertvarkoma į UAB.
Asociacija
Valstybės įstaiga
Asociacija
Prekybos, pramonės ir amatų rūmai
viešoji įstaiga
valstybinė institucija
VšĮ
Tarpvyriausybinė
tarptaurtine organizacija
Asociacija
Asociacija
Viešoji įstaiga
Labdaros ir paramos fondas
atstovybė
asociacija
Viešoji įstaiga
Asociacija
viešoji įstaiga
asociacija
Biudžetinė įstaiga
asociacija