Europos Sąjunga

Labai norėčiau sužinoti ką manote šiais Lietuvai ir ES svarbiais klausimais

Kaip vertinate Lietuvos narystę Europos Sąjungoje?

Ar jaučiate teigiamų pokyčių savo gyvenime po įstojimo į Europos sąjungą?

Kaip vertainte būsimą lito keitimą euru?

Kaip vertinate tolesnę Europos sąjungos plėtrą?

Ar manote, jog Turkija turėtų būti priimta į Europos sąjungą?

Ar sutinkate , jog, esant "atviroms sienoms" ir leaisvai migracijai, gresia tautiškumo praradimas?

Ar gaunate pakankamai infoarmacijos apie Europos Sąjungą?

Jūsų amžius?

Susikurti savo anketąAtsakyti į šią anketą