ES standartų taikymas Lietuvoje

9. Ar siekiate tarptautinio kokybės pripažinimo?

  1. taip,
  2. Kokiu būdu?...................................................………...................................