ES standartų taikymas Lietuvoje

9. Ar siekiate tarptautinio kokybės pripažinimo?

  1. Taip
  2. Taip
  3. Kokiu būdu?...................................................………...................................
  4. Ronan
  5. Sergio
  6. Kokiu būdu?.taip.gerinant paslaugų kokybę.................................................……….......
  7. Kokiu būdu?.................taip..................................………...............................
  8. Kokiu būdu?...................................................………...................................
  9. Kokiu būdu?...................................................………...................................
  10. Kokiu būdu?...ne................................................……….................................