ES standartų taikymas Lietuvoje

8. Ar siekiate nacionalinio kokybės pripažinimo?

  1. Taip
  2. Taip
  3. Kokiu būdu?...................................................………...............
  4. Javen
  5. Tyron
  6. Kokiu būdu?.taip įdiegiant įmonėjė kokybės standartus ..............................................
  7. Kokiu būdu?.....................ne..............................………...............
  8. Kokiu būdu?...................................................………...............
  9. Kokiu būdu?...................................................………...............
  10. Kokiu būdu?..ne.................................................………...............