UserMatiukaitek
Vieša
Pranešti

Elektroninės komunikacijos ,,iš lūpų į lūpas“ aspektų įtaka vartotojų ketinimams pirkti

Mielas respondente,

esu Kamilė Matiukaitė, Vilniaus universiteto Kauno fakulteto, marketingo ir pardavimų vadybos magistro studentė. Šiuo metu rašau baigiamąjį darbą, kuriame siekiu išanalizuoti elektroninės komunikacijos ,,iš lūpų į lūpas“  (E-WOM*) aspektų įtaką vartotojų ketinimams pirkti socialinėje erdvėje.

Prašau įdėmiai perskaityti žemiau pateiktus klausimus ir pasirinkti Jums labiausiai tinkantį atsakymą. Čia nėra teisingų ar klaidingų atsakymų, man svarbi Jūsų asmeninė nuomonė. Duomenys bus analizuojami apibendrintai, neidentifikuojant asmens. Tokiu būdu užtikrinu konfidencialumą ir anonimiškumą. 

Iš anksto dėkoju už geranoriškumą ir nuoširdų bendradarbiavimą.

* E-WOM yra informacijos perdavimo terpė internete, kurioje vartotojai dalijasi arba ieško informacijos apie paslaugas, produktus ar įmones įvairiomis formomis, per įvairias elektronines platformas.

Ar esate socialinių tinklų tokių kaip ,,Facebook“ vartotojas?Privalomas
Jeigu atsakėte ne, tuomet kitų klausimų atsakinėti nebereikia.
Jūsų lytis
Amžius
Jūsų išsilavinimas
Jūsų pajamos (Po mokesčių)
Prašome įvertinti žemiau pateiktus teiginius apie E-WOM motyvacinius veiksnius:
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Socialiniuose tinkluose, kuriuose esu narys, pasitikiu dauguma savo draugų.
Mano nuomone, socialinių tinklų nariai pasitiki vieni kitais ir tarpusavyje dalijasi informacija apie produktus ir prekių ženklus.
Socialiniuose tinkluose kuriuose aš esu, nariai teikia kompetentingus ir veiksmingus patarimus dėl produktų ir prekių ženklų.
Pirkdamas produktus, paprastai perku tuos prekių ženklus, kuriems, manau, kad pritars kiti.
Jei noriu būti į ką nors panašus, dažnai stengiuosi pirkti tuos pačius prekių ženklus ar produktus.
Dažnai susitapatinu su kitais žmonėmis pirkdamas tuos pačius produktus ar prekių ženklus.
Jei turiu mažai patirties su produktu ar prekės ženklu, dažnai gaunu informacijos iš savo draugų socialiniuose tinkluose apie tą produktą ar prekės ženklą.
Dažnai patariu kitiems draugams socialiniuose tinkluose, kad jie galėtų lengviau pasirinkti tarp esamų produktų.
Prieš pirkdamas visada renku informaciją apie įsigyti norimą gaminį ar prekės ženklą socialiniuose tinkluose.
Turiu stiprų priklausymo jausmą socialiniams tinklams, kuriais naudojuosi.
Aš ir kiti socialinių tinklų nariai turime bendrų tikslų.
Mano draugystė su kitais socialinių tinklų nariais man yra labai reikšminga.
Mėgstu padėti kitiems socialinių tinklų nariams, kuriuose pats esu.
Padėti kitiems socialinių tinklų nariams man yra malonu.
Padėdamas kitiems socialinių tinklų nariams jaučiu pasitenkinimą.
Mano sąžinė man sako, kad turėčiau padėti kitiems socialinio tinklo nariams.
Mano sprendimas dalytis informacija socialiniuose tinkluose atitinka mano moralinius įsitikinimus (etiniais principais).
Aš, moraliniu požiūriu, jaučiu pareigą dalytis informacija savo socialiniuose tinkluose.
Esu įsitikinęs savo gebėjimais suteikti informaciją, kurią kiti nariai socialiniuose tinkluose laiko vertinga.
Turiu reikiamų žinių, kad galėčiau teikti vertingą informaciją savo socialiniuose tinkluose.
Prašome įvertinti žemiau pateiktus teiginius apie E-WOM aspektus:
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Pateikti internetiniai atsiliepimai / komentarai mano socialinio tinklo svetainėje yra aiškūs.
Pateikti internetiniai atsiliepimai / komentarai mano socialinio tinklo svetainėje yra suprantami.
Pateikti internetiniai atsiliepimai / komentarai mano socialinio tinklo svetainėje yra naudingi.
Pateikti internetiniai atsiliepimai / komentarai mano socialinio tinklo svetainėje yra pakankamai argumentuoti, o vartotojų nuomonės yra pagrįstos.
Kiekvieno pateikto internetinio atsiliepimo / komentaro kokybė mano socialinio tinklo svetainėje yra aukšta.
Kuomet internetinių atsiliepimų, komentarų kiekis socialiniuose tinkluose apie tam tikrą produktą ar prekės ženklą yra didelis, tai leidžia suprasti apie produkto, prekės ženklo populiarumą.
Kuomet internetinių atsiliepimų, komentarų kiekis socialiniuose tinkluose apie tam tikrą produktą ar prekės ženklą yra didelis, tai leidžia suprasti apie produkto, prekės ženklo madingumą.
Kuomet internetinių atsiliepimų, komentarų kiekis socialiniuose tinkluose apie tam tikrą produktą ar prekės ženklą yra didelis, tai leidžia daryti išvadas apie aukštos kokybės paslaugas ar prekes.
Dauguma mano socialinių tinklų narių galima pasitikėti.
Jaučiuosi užtikrintai diskutuodamas su nariais, esančiais mano socialinių tinklų svetainėje.
Mano socialinių tinklų svetainės nariai padarys viską pagal savo galimybes, kad padėtų kitiems.
Prašome įvertinti žemiau pateiktus teiginius apie bendrą E-WOM:
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Norėdamas įsitikinti, kad perku tinkamus produktus ar prekių ženklus, dažnai internete skaitau atsiliepimus kuriuos rašo kiti socialinių tinklų nariai.
Norėdamas pasirinkti tinkamus produktus ar prekių ženklus, dažnai susipažįstu su internetinėmis produktų ir prekių ženklų apžvalgomis, kuriuos pateikia kiti nariai socialiniuose tinkluose.
Socialiniuose tinkluose skleidžiama informacija apie produktus ar prekių ženklus dažniausiai daro įtaką kitų narių nuomonei.
Savo patirtį, susijusią su produktais ar prekių ženklais, visada skelbiu socialiniuose tinkluose, kitų narių prašymu.
Noriai dalijuosi savo patirtimi apie produktus ar prekių ženklus su kitais nariais socialiniuose tinkluose.
Stengiuosi dalytis savo patirtimi apie produktus ar prekių ženklus su kitais nariais socialiniuose tinkluose.
Prašome įvertinti žemiau pateiktus teiginius apie požiūrį į prekės ženklą:
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Palyginti su kitais produktais ar prekių ženklais, produktai ar prekių ženklai, kuriuos man rekomendavo mano draugai socialiniuose tinkluose, yra aukštos kokybės.
Mano draugų socialiniuose tinkluose pristatomi produktai ar prekių ženklai turi turtingą istoriją.
Mano draugai socialiniuose tinkluose gali patikimai įvertinti produktų ar prekių ženklų efektyvumą.
Prašome įvertinti žemiau pateiktus teiginius apie vartotojų ketinimus pirkti:
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Verčiau pirksiu produktus ar prekių ženklus, kuriuos pristatė mano draugai socialiniuose tinkluose, nei kitus esamus (konkuruojančius) produktus ir prekių ženklus.
Norėčiau rekomenduoti savo draugų socialiniuose tinkluose pristatytus produktus ar prekių ženklus kitiems žmonėms.
Norėčiau pirkti produktus ar prekių ženklus po to, kai juos pristatė mano draugai socialiniuose tinkluose.