E-demokratijos sprendimai Jonavos rajono savivaldybėje, II etapas

Elektroninių paslaugų vartotojų apklausos anketa, kuri vykdoma siekiant įvertinti Jonavos rajono savivaldybėje teikiamų naujų paslaugų kokybę. Anketa anoniminė, anketos duomenys bus naudojami projekto „E-demokratijos sprendimai Jonavos rajono savivaldybėje, II etapas“, įvykdyto pagal Ekonominio augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ priemonę „Elektroninė demokratija: regionai“ rezultato rodikliui ir Jonavos rajono savivaldybėje teikiamų paslaugų kokybei įvertinti. Įgyvendinus projektą, Jonavos rajono savivaldybės puslapyje www.jonava.lt buvo modernizuotos 8 e-demokratijos paslaugos ir sukurtos 2 naujos e-demokratija elektroninės paslaugos:

1. e-peticijos – peticijų savivaldybės institucijoms teikimas internetu (peticijos dėl savivaldybės institucijų priimtų sprendimų ir kt.)

2. e-prašymai – gyventojų ir organizacijų prašymų, susijusių su savivaldybės institucijų teikiamomis paslaugomis, teikimas internetu. Anketoje vertinamos tik naujai sukurtos paslaugos.

Jei nesutinkate (paaiškinkite kodėl)
Klausimas tad pats kaip ir 10-tame punkte.