E.Demingo principai Klaipėdos Valstybinėje Kolegijoje - kopija

Sveiki, gerb. Respondentai,

 

Yra atliekamas tyrimas apie  E. Demingo principų veikimą Klaipėdos Valstybinėje Kolegijoje. Apklausa yra anoniminė. Konfidencialumas garantuojamas. Gauti tyrimo rezultatai bus panaudojami rašant darbą.

Iš anksto dėkoju už nuoširdžius atsakymus!

Ar kolegija nustato ilgalaikius tikslus ir orientuojasi į pelno gavimą arba išsilaikymą rinkoje?

Ar kolegijos specialistai siekia inovatyvumo, nuolat atnaujina esamas žinias ir tobulina savo kompetenciją?

Ar kolegijos specialistai atkreipia dėmesį į studentų spragas ir stengiasi bendradarbiaudami jiems nurodyti kelią, kaip tas klaidas ištaisyti?

Ar bendradarbiavimas su kitomis įmonėmis yra naudingas, efektyvus?

Jūsų požiūriu, ar kolegija analizuoja savo teikiamų paslaugų procesą ir stengiasi jį tobulinti?

Jūsų nuomone, ar kolegija organizuoja viešus seminarus ir darbuotojų kompetencijos mokymus?

Ar kolegijos dėstytojai siekia motyvuoti studentus išnaudoti visas savo galimybes?

Ar kolegijos dėstytojai skatina studentus klausti, pranešti apie sunkumus ar reikšti savo mintis?

Ar kolegija skatina kolektyvą bendradarbiauti ir susivienyti vienam bendram tikslui?

Ar kolegija siekia įvykdyti daug tikslų arba orientuojasi į kelis pagrindinius tikslus?

Ar kolegijoje vyksta renginiai, kurių metu yra suburiamas visas kolektyvas vienam bendram tikslui?

Ar kolegija suteikia dėstytojams paskaitų kokybės lavinimo mokymus?

Jūsų požiūriu, ar kolegija visus darbuotojus aktyviai įtraukia į nuolatinio tobulinimo ir kokybės tobulinimo procesą?

Ar kolegija skatina darbuotojus bei studentus šūkiais ir raginimais?

Susikurti savo anketąAtsakyti į šią anketą