Dviračių turizmo aktualumas Kauno miesto regione

Gerb. Respondente,


       Esame VDU kūrybinių industrijų II kurso studentės ir atliekame tyrimą, siekiant išsiaiškinti kauniečių požiūrį į Kauno regiono dviračių takų būklę. Ši apklausa atliekama tik edukaciniais tikslais, anketa yra anoniminė, gauti duomenys bus panaudoti tik kursiniame darbe. Dėkojame už nuoširdžius Jūsų atsakymus, kurie padės objektyviai atlikti tyrimą.
       Kiekviename klausime pažymėkite tik vieną atsakymo variantą.

Anketos rezultatai yra viešai prieinami

Jūsų amžius? ✪

Lytis? ✪

Jūs šiuo metu esate? ✪

Jūsų gaunamos pajamos per mėnesį? ✪

Ar turite dviratį? ✪

Kaip dažnai juo važinėjate? ✪

Pažymėkite  ✪

Visiškai nesutinku
Nesutinku
Iš dalies sutinku
Sutinku
Visiškai sutinku
Man važinėjimas dviračiu yra mėgstama sporto šaka
Man važinėjimas dviračiu yra laisvalaikio praleidimo būdas

Ar važinėjate dviračių takais Kaune? ✪

Kokia Jūsų manymu yra Kauno dviračių takų būklė? ✪

Pažymėkite ✪

Visiškai sutinku
Sutinku
Iš dalies sutinku
Nesutinku
Visiškai nesutinku
Ar manote, jog važiuojant dviračiu ir išvysčius didelį greitį yra pavojinga važiuoti dviračių takais?
Ar manote, jog važiuojant dviračiu ir išvysčius didelį greitį yra pavojinga važiuoti automobilių keliais?

Ar Jūsų manymu, Kauno regione yra pakankamai dviračių takų? ✪

Kaip manote ar Kauno savivaldybė skiria pakankamai dėmesio dviračių takų: ✪

Visiškai sutinku
Sutinku
Iš dalies sutinku
Nesutinku
Visiškai nesutinku
Būklei gerinti
Maršrutams gerinti
Inovacijos gerinti

Ar žiemą dviračių takai yra prižiūrimi (barstomi smėliu ar druska)? ✪

Įsivaizduokite, jeigu dviračių takų būklė ženkliai pagerėtų. Ar pasirinktumėte dažniau važinėti dviračiu? ✪

Prašome įvertinti (pažymėkite labiausiai Jums tinkantį skaičių) skalėje nuo 1 (neigiamai) iki 7 (teigiamai). ✪

1
2
3
4
5
6
7
Kaip vertinate dviračių takų infrastruktūrą, Kauno užmiestyje?
Kaip vertinate dviračių takų infrastruktūrą, Kauno mieste?

kaip manote, ar Kauno regiono dviračių takams, dar toli iki tokio dviračių takų išsivystymo lygio, kaip Vakarų Europos šalių? ✪