Userblackandyellow
Vieša
Pranešti

Donelaitiškieji 2011-ieji metai

Mes rengiame projektą „ Donelaitiškieji 2011-ieji metai“ ir būtume dėkingi, jei Jūs atsakytumėte į šioje anketoje pateiktus klausimus. Apklausa yra anoniminė, Jūsų atsakymai konfidencialūs, jie bus naudojami tik statistiniams apibendrinimams.
Lytis
AMŽIUS
1. KAS, JŪSŲ MANYMU, LEMIA, KAD VISUOMENĖS VERTYBĖS KINTA?
2.KAIP MANOTE, AR PINIGAI YRA VERTYBĖ?
3. SUNUMERUOKITE ŽMONIŲ YDAS EILĖS TVARKA PAGAL JUMS NEPRIIMTINIAUSIĄ:(1- nepriimtiniausia, 10- mažiausiai priimtina)
12346578910
Bedievystė
Silnavališkumas
Išnaudojimas
Tinginystė
Nesąžiningumas
Nutautėjimas
Puikybė
Gurtuokliavimas
Nepagarba kitam
Kita
4.SUNUMERUOKITE VERTYBES EILĖS TVARKA PAGAL JUMS SVARBIAUSIĄ: (1- svarbiausia, 10- mažiausiai svarbi)
12345678910
Sveikata
Dievobaimingumas
Meilė
Darbštumas
Sąžiningumas
Šeima
Tradicijos, papročiai, kalba
Pagarba žmogui
Lygiateisiškumas
Kuklumas
Kita
5.KAIP MANOTE, KOKIOS PROBLEMOS AKTUALIOS MŪSŲ VISUOMENĖJE? (parašykite bent 3)