Daugiafunkcinio darbo ir darbų atidėliojimo poveikis darbo kokybei ĮSA siekiančiose ir įgyvendinančiose organizacijose•

Šios apklausos tikslas: nustatyti daugiafunkcinio darbo ir darbų atidėliojimo poveikį darbo kokybei ĮSA siekiančiose ir įgyvendinančiose organizacijose.

Labai svarbu, kad nuoširdžiai pažymėtumėte VISUS klausimyno teiginius.

Klausimyne nėra teisingų arba neteisingų atsakymų. Tiesiog svarbu, kad Jūs pareikštumėte SAVO nuomonę. Pirmas vertinimas perskaičius klausimą, atėjęs į galvą, paprastai yra pats teisingiausias.

Jei susikaupsite ir niekas netrukdys, tai anketą užpildysite per 15 minučių.

APKLAUSA yra ANONIMINĖ.

Remiantis moksline etika, tyrėja įsipareigoja ir garantuoja, kad rezultatai bus pateikiami tik apibendrintai.

 

Pagrindinės sąvokos:

Darbų atidėliojimas (angl. procrastination) – procesas, kuris apibrėžiamas kaip tikslingai planuojamas darbų uždelsimas (Steel, 2007).

Daugiafunkcinis darbas (angl. multitasking) – tuo pačiu metu dviejų ar daugiau veiklų vykdymas per tam tikrą laikotarpį (Kenyon, 2008).

Polichroniška asmenybė (angl. polychronic person) – asmenybė, kuri yra linkusi tuo pačiu metu galvoti ir daryti kelis darbus (Bluedorn ir kt., 1992).

Monochroniška asmenybė (angl. monochronic person) – asmenybė, kuri vienu metu gali dirbti tik vieną darbą (Bluedorn ir kt., 1992).

 

Klausimynas sudarytas adaptavus šias skales:

Polychronic Attitude Index (PAI) (Kaufman et al., 1991).

The Polychronic–Monochronic Tendency Scale (PMTS) (Lindquist, Kaufman-Scarborough, 2007).

Irrational Procrastination Scale (IPS) (Steel, 2010).

Unintentional Procrastination Scale (UPS) (Lay, 1986); (Fernie et al., 2017).

Susceptibility to Temptation Scale (STS) (Steel, 2010).

Procrastination Scale (Lay, 1986).

Multitasking Behaviors Scale (Russ, Crews, 2014).

Media multitasking and memory (Uncapher et al., 2016).

 

Šaltiniai:

Kaufman, C. F., Lane, P. M., Lindquist, J. D. (1991). Exploring more than 24 hours a day: A preliminary investigation of polychronic time use. Journal of Consumer Research, 18(3), 392-401. https://doi.org/10.1086/209268

Lindquist, J. D., Kaufman-Scarborough, C. (2007). The polychronic—monochronic tendency model: PMTS scale development and validation. Time & Society, 16(2-3), 253-285.

Steel, P. (2010). Arousal, avoidant and decisional procrastinators: Do they exist? Personality and Individual Differences, 48(8), 926-934. https://doi.org/10.1016/j.paid.2010.02.025

Lay, C. H. (1986). At last, my research article on procrastination. Journal of Research in Personality, 20(4), 474-495. https://doi.org/10.1016/0092-6566(86)90127-3

Fernie, B.A., Bharucha, Z., Nikčević, A.V., Spada, M. M. (2017). The Unintentional Procrastination Scale. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 35(2), 136-149. https://doi.org/10.1007/s10942-016-0247-x

Russ, M., Crews D. E. (2014). A Survey of Multitasking Behaviors in Organizations. International Journal of Human Resource Studies, 4(1), 137-153. http://dx.doi.org/10.5296/ijhrs.v4i1.5155

Uncapher, M. R., Thieu, M. K., Wagner, A. D. (2016). Media multitasking and memory: Differences in working memory and long-term memory. Psychonomic Bulletin & Review, 23(2), 483-490. https://doi.org/10.3758/s13423-015-0907-3

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Ar dažnai atidėliojate darbus paskutinei minutei?Privalomas
2. Ar daugiafunkcinis darbas (angl. multitasking) Jūsų darbe yra įprastas kasdieninis reiškinys?Privalomas
3. Ar laikote save tokiu žmogumi, kuris vienu metu pajėgus atlikti kelis darbus iš karto?Privalomas
VIENA VEIKLA VIENU METU. Pasirinkite Jūsų situaciją geriausiai atspindintį atsakymo variantą:Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNežinau, sunku apsispręstiSutinkuVisiškai sutinku
VVV1. Man nepatinka atlikti keletą veiklų tuo pačiu metu
VVV2. Žmonės neturėtų stengtis vienu metu padaryti daug dalykų
VVV3. Kai sėdžiu prie savo stalo, tuo metu atlieku tik vieną darbą
VVV4. Man patinka atlikti kelis darbus tuo pačiu metu
DAUGIAU NEI VIENA VEIKLA VIENU METU. Pasirinkite Jūsų situaciją geriausiai atspindintį atsakymo variantą:Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNežinau, sunku apsispręstiSutinkuVisiškai sutinku
DNV1. Aš norėčiau vienu metu sugebėti atlikti du ar daugiau darbų
DNV2. Aš dažniausiai atlieku du ar daugiau veiksmų tuo pačiu metu
DNV3. Vienu metu vykdyti du ar daugiau veiksmų yra pats efektyviausias būdas tinkamai išnaudoti savo laiką
DNV4. Man patogu atlikti daugiau nei vieną veiklą tuo pačiu metu
DNV5. Man patinka žongliruoti tuo pačiu metu dviem ar daugiau užsiėmimų
(NE)RACIONALUS DARBŲ ATIDĖLIOJIMAS. Pasirinkite Jūsų situaciją geriausiai atspindintį atsakymo variantą:Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNežinau, sunku apsispręstiSutinkuVisiškai sutinku
NRD1. Aš ilgam laikui atidėlioju darbus ir nuo to be reikalo kenčia mano veiklos efektyvumas
NRD2. Jei turiu sudėtingą užduotį, aš atlieku ją pirmiau nei paprastesnes užduotis
NRD3. Mano gyvenimas būtų geresnis, jei aš atlikčiau veiklas ar užduotis tuomet, kai jas reikia atlikti
NRD4. Kai aš turiu padaryti vieną užduotį, aš kažkodėl darau kitą
NRD5. Dienos pabaigoje aš suprantu, kad man derėjo praleisti laiką ženkliai naudingiau
NRD6. Aš delsiu atlikti užduotis dėl su darbu nesusijusios priežasties
NRD7. Aš tiesiog atidėlioju darbus
NRD8. Aš praleidžiu savo laiką naudingai
NRD9. Aš padarau viską, kai žinau, kad tai turi būti padaryta
(NE)TYČINIS DARBŲ PERTRAUKIMAS. Pasirinkite Jūsų situaciją geriausiai atspindintį atsakymo variantą:Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNežinau, sunku apsispręstiSutinkuVisiškai sutinku
NTP1. Aš retai imuosi užduočių iš karto, kai tik jas gaunu
NTP2. Man sunku priimti sprendimą tuo metu, kai skubiai reikia jį priimti
NTP3. Aš dažnai noriu imtis konkretaus darbo, bet atrodo, kad tiesiog jį nustumiu
NTP4. Aš dažniausiai pradedu daryti darbus ir jų nebaigiu
NTP5. Aš ketinu ką nors padaryti, bet kartais tai tiesiog nepavyksta
NTP6. Dažnai aš nusistatau datą, pagal kurią ketinu ką nors padaryti, bet praleidžiu termino pabaigą
NTP7. Aš tikrai noriu, kad darbai būtų baigti laiku, bet retai tai padarau
(NE)JAUTRUMAS PAGUNDAI. Pasirinkite Jūsų situaciją geriausiai atspindintį atsakymo variantą:Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNežinau, sunku apsispręstiSutinkuVisiškai sutinku
NJP1. Aš taip smarkiai noriu nukrypti į malonius dalykus, kad man vis sunkiau darosi tęsti tai, ką darau
NJP2. Jaučiu nenumaldomą potraukį bet kam, kas įdomu, linksma ar malonu
NJP3. Man nelengva atidėti (vėlesniam laikui) netikėtai atsirandančias malonias galimybes
NJP4. Kai mano kelyje atsiranda patraukli dėmesio nukreipimo galimybė, aš jai lengvai pasiduodu
NJP5. Mano veiksmai ir žodžiai atitinka mano trumpalaikius norus, o ne ilgalaikius tikslus
NJP6. Aš patiriu nemalonumų, nes mane sudomina laikinai patraukli veikla
NJP7. Man sunku atsisakyti pasitenkinimą keliančios veiklos
NJP8. Kai užduotis yra nuobodi, aš vis pastebiu, kad maloniai svajoju, o ne susitelkiu į ją
NJP9. Kai iškyla mane viliojanti pagunda, troškimas jai pasiduoti gali būti stiprus
NJP10. Aš renkuosi greičiau pasiekiamus mažus malonumus, nei didesnius, kurie yra sunkiau pasiekiami
NJP11. Aš pirmiau imuosi naujų užduočių, kurios atrodo įdomios iš anksto negalvodamas/-a apie pasekmes
(NE)SĄMONINGAS DARBŲ VILKINIMAS / ATIDĖLIOJIMAS. Pasirinkite Jūsų situaciją geriausiai atspindintį atsakymo variantą:Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNežinau, sunku apsispręstiSutinkuVisiškai sutinku
NSD1. Aš dažnai netikėtai „susiduriu su darbais“, kuriuos ketinau daryti prieš kelias dienas
NSD2. Aš dažnai praleidžiu koncertus, sporto renginius ir kitus įvykius, nes bilietus įsigyju ne laiku (pavėluotai)
NSD3. Kai planuoju vakarėlį, susiruošiu gerokai iš anksto
NSD4. Kai ateina laikas keltis ryte, įprastai iš lovos lipu iš karto
NSD5. Parašytas laiškas gali kelias dienas būti pamirštas ir laiku neišsiųstas
NSD6. Greitai sureaguoju ir perskambinu į praleistus skambučius
NSD7. Net ir tuomet, kai darbams atlikti tereikia tik sėsti ir juos padaryti (nieko daugiau), aš nepadarau jų dienų dienomis
NSD8. Aš dažniausiai sprendimus priimu greitai
NSD9. Aš dažniausiai atidėlioju darbą prieš jį pradedant, nors ir turiu būtinai jį atlikti
NSD10. Kai keliauju, man reikia skubėti susiruošti, kad laiku atvykčiau į oro uostą ar stotį
NSD11. Kai ruošiuosi išeiti iš namų, aš retai paskutinę minutę imuosi kažką daryti
NSD12. Kai turiu atlikti darbą iki tam tikro termino, aš dažnai laiką praleidžiu darydamas kitus dalykus
NSD13. Sąskaitas, kurias sudaro nedidelės sumos, sumoku iš karto
NSD14. Aš greitai parašau atsakymą, kai prašoma skubiai atsakyti, t.y., kai tik gaunu laišką-kvietimą
NSD15. Dažnai užduotis baigiu anksčiau nei būtina
NSD16. Aš visada paskutinę minutę perku Kalėdų, gimtadienių ir kitų švenčių dovanas
NSD17. Aš dažniausiai svarbius ir būtinus daiktus perku paskutinę minutę
NSD18. Aš dažniausiai atlieku visus darbus, kuriuos planavau padaryti per vieną dieną
NSD19. Aš visada sakau, kad „tai padarysiu rytoj“
NSD20. Aš dažniausiai įvykdau visas užduotis, kurias turiu padaryti, kad vakare galėčiau atsipalaiduoti
DAUGIAFUNKCINIS DARBAS: NATŪRALUS AR PRIVERSTINIS? Pasirinkite Jūsų situaciją geriausiai atspindintį atsakymo variantą:Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNežinau, sunku apsispręstiSutinkuVisiškai sutinku
DDM1. Daugiafunkcinis darbas (angl. multitasking) yra plačiai paplitęs mano organizacijoje
DDM2. Mano darbo našumas krenta dėl kelių veiklų vykdymo tuo pačiu metu
DDM3. Mano organizacija pasirūpina mokymais, kaip efektyviai vienu metu atlikti kelias veiklas
DDM4. Aš turiu atlikti įvairias užduotis, nuolat savo dėmesį skiriant vis kitai užduočiai
DDM5. Kelių veiklų atlikimas vienu metu turi įtakos mano klaidų dažnumui, kritinio mąstymo įgūdžiams ir sugebėjimui sutelkti dėmesį
DDM6. Jei vienu metu atlieku dvi ar daugiau užduočių, prireikia daugiau laiko joms atlikti
DDM7. Darbe mano klaidų dažnumas priklauso nuo koncentracijos sumažėjimo, nesugebant sutelkti dėmesio
DDM8. Kelių darbų atlikimas vienu metu ir nuolatinis dalinis dėmesys gali ne tik sukelti stresą, bet ir sumažinti gebėjimą susikaupti priimant sprendimus bei padidinti klaidų tikimybę
DDM9. Mano daugiafunkcinis darbas daro įtaką organizaciniams darbo rezultatams ir įsipareigojimui bei pasitenkinimui atlyginimu
DDM10. Aš galiu sukoncentruoti savo dėmesį, nors mano darbas buvo/būna nutrauktas
DDM11. Kelių veiklų atlikimas vienu metu padidina mano darbo našumą
DDM12. Dėl kelių veiklų atlikimo vienu metu padarau darbe daugiau klaidų
DDM13. Kelių veiklų atlikimas vienu metu pagerina mano produktyvumą
DDM14. Aš visada noriu atlikti daugiau užduočių per trumpesnį laiką ir greičiau atsakyti į užklausas
ŽINIASKLAIDOS/INFORMACIJOS SRAUTŲ/PRIEMONIŲ NAUDOJIMAS DARBO METU (spauda, radijas, televizija, internetas). Pasirinkite Jūsų situaciją geriausiai atspindintį atsakymo variantą:Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNežinau, sunku apsispręstiSutinkuVisiškai sutinku
ZID1. Aš tuo pačiu metu naudoju kelis žiniasklaidos srautus
ZID2. Žiniasklaidos priemonių naudojimas darbe mažina mano darbo rezultatus
ZID3. Mano negalėjimas susikoncentruoti yra susijęs su daugelio medijų naudojimu vienu metu
ZID4. Aš dažnai atlieku darbines užduotis vienu metu naudojant kelis informacijos srautus
ZID5. Man yra sudėtinga filtruoti atitraukiančią, dėmesį blaškančią informaciją
ZID6. Darbiniam tikslui pasiekti aktuali ir su juo nesusijusi informacija gali konkuruoti tarpusavyje, kas mažina užduoties atlikimo efektyvumą
ZID7. Darbuotojų, intensyviai naudojančių kelias žiniasklaidos priemones vienu metu, platesnė dėmesio aprėptis daro įtaką užduoties atlikimo efektyvumui
DARBO KOKYBĖ. Pasirinkite Jūsų situaciją geriausiai atspindintį atsakymo variantą:Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNežinau, sunku apsispręstiSutinkuVisiškai sutinku
DAK1. Jeigu aš vienu metu atlieku daugiau negu vieną darbą, nukenčia mano darbo kokybė
DAK2. Mano organizacijoje darbai yra skiriami atsižvelgiant į tai, kiek asmuo sugeba vienu metu atlikti skirtingų užduočių
DAK3. Mano organizacijoje vienu metu gali „užgriūti“ net kelios užduotys ir visos jos gali būti prioritetinės
DAK4. Gaunu skirtingas užduotis iš skirtingų vadovų, kurias turiu atlikti nedelsiant, t.y. visas vienu metu
DAK5. Atlikdamas skubius darbus nuolat gaunu „dar skubesnių“ darbų
4. Jūsų lytis:Privalomas
5. Jūsų amžius:Privalomas
6. Jūsų išsilavinimas:Privalomas
7. Jūsų šeimyninis statusas:Privalomas
8. Jūsų darbo specifika dabartinėje darbovietėje:Privalomas
9. Kiek laiko dirbate šioje organizacijoje?Privalomas
10. Jūsų bendras darbo stažas:Privalomas
11. Jūsų pareigos:Privalomas
12. Organizacija, kurioje dirbu, dydis pagal darbuotojų skaičių yra:Privalomas
13. Kokia yra Jūsų organizacijos veiklos sritis:Privalomas
14. Organizacijos, kurioje dirbu, juridinis statusas:Privalomas
15. Organizacija, kurioje dirbu, yra:Privalomas
16. Organizacija, kurioje dirbu, priklauso šiam sektoriui:Privalomas
17. Jūsų įmonė:Privalomas
18. Nurodykite šalį, kurioje dirbate:Privalomas
19. Kita, ką norėtumėte paminėti, tačiau šiame klausimyne nebuvo Jūsų paklausta (jeigu neturite, kuo papildyti, dėkite brūkšnį):Privalomas