Darnių inovacijų poreikio vertinimas Klaipėdos regione

Gerbiamieji Respondentai,

Esu Klaipėdos universiteto „Inovacijų vadybos ir technologijų“ studijų studentė. Rengiu baigiamąjį magistro darbą, kurio tema - „Darnių inovacijų poreikis Klaipėdos regione“ bei atlieku tyrimą, kuriuo siekiama nustatyti Klaipėdos regiono darnių inovacijų poreikį. Norėčiau paprašyti Jūsų skirti truputį laiko anketos užpildymui ir išreikšti savo nuomonę pateiktais klausimais. Jūsų nuomonė labai svarbi, nes gauta informacija bus panaudota atliekant mokslinį tyrimą. Jūsų anonimiškumas garantuojamas, nes tyrimo rezultatai bus naudojami tik apibendrinta forma.

 Iškilus klausimams, kreipkitės šiais kontaktais:

El. paštas: [email protected]

Koks Jūsų išsilavinimas? (Pasirinkite vieną atsakymą arba įrašykite savo).
Profesinis
Profesinis
Vidurinis,Profesinis
Aukštasis
Aukštasis universitetinis
Aukštasis
Profesinis
Šiuo metu studijuoju
Aukstasis
Dar studijuoju