Usergintare.ru
Vieša
Pranešti
Anketa neaktyvi

Darnių inovacijų poreikio vertinimas Klaipėdos regione

Gerbiamieji Respondentai,

Esu Klaipėdos universiteto „Inovacijų vadybos ir technologijų“ studijų studentė. Rengiu baigiamąjį magistro darbą, kurio tema - „Darnių inovacijų poreikis Klaipėdos regione“ bei atlieku tyrimą, kuriuo siekiama nustatyti Klaipėdos regiono darnių inovacijų poreikį. Norėčiau paprašyti Jūsų skirti truputį laiko anketos užpildymui ir išreikšti savo nuomonę pateiktais klausimais. Jūsų nuomonė labai svarbi, nes gauta informacija bus panaudota atliekant mokslinį tyrimą. Jūsų anonimiškumas garantuojamas, nes tyrimo rezultatai bus naudojami tik apibendrinta forma.

 Iškilus klausimams, kreipkitės šiais kontaktais:

El. paštas: [email protected]

Jūsų lytis ?
Jūsų gyvenamoji vieta?
Darnios inovacijos, Jūsų nuomone, turėtų būti suprantamos kaip: (Įvertinkite kiekvieną teiginį).
Kaip manote, koks darnių inovacijų poveikis yra svarbiausias? (Įvertinkite kiekvieną teiginį).
Kas lemia Jūsų kaip vartotojo pasirinkimą, renkantis gaminius ar paslaugas?(Įvertinkite kiekvieną teiginį).
Ar esate pasirengę mokėti už paslaugas ar produktus didesnę kainą, jei juos gaminant ar teikiant siekiama kuo mažesnės žalos aplinkai bei socialinių problemų sprendimo?
Kiek Jums kaip vartotojui svarbu, kokį poveikį socialinei ar gamtinei aplinkai daro įmonės veikla?
Geras įmonės įvaizdis, Jūsų nuomone, kuriamas tada, kai: (Įvertinkite kiekvieną teiginį)
Ar darnių inovacijų diegimas įmonėse jums asocijuojasi su pridėtine verte?
Kaip manote ar darnios inovacijos yra svarbios ir naudingos Klaipėdos regiono vystymuisi?
Ar jaučiate darnių inovacijų poreikį Klaipėdos regione?

Anketos meniu

Kita anketa »