Userievaces
Results75
Vieša
Pranešti

Darbuotojų pasitenkinimas darbu

Gerb. respondente,

maloniai prašome Jūsų sudalyvauti apklausoje, kurią vykdo Vilniaus universiteto, Apskaitos ir finansų valdymo, II studijų  pakopos studentai – Tautvydas Dragūnas ir Ieva Čėsnaitė.  Jūsų asmeninė nuomonė yra labai svarbi siekiant nustatyti, kokie veiksniai siejasi su darbuotojų pasitenkinimu darbu.  Ši anketa – anoniminė. Gauti rezultatai bus naudojami darbo tyrimo tikslais. 

Anketos pildymas gali užtrukti 7 -10 minučių.


Iš anksto dėkojame už nuoširdžius Jūsų atsakymus ir skirtą laiką.

 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Pic
Jūsų amžiusPrivalomas
Jūsų lytisPrivalomas
Jūsų darbo stažasPrivalomas
Jūsų išsilavinimasPrivalomas
Ar šiuo metu dirbate?Privalomas
Ar užimate vadovaujančias pareigas?
Kokiam sektoriui priklauso Jūsų organizacija?
Kiek apskritai esate patenkintas (-a) savo darbu? Įvertinkite savo pasitenkinimą pagal 10 balų skalę: nuo 1 – visiškai nepatenkintas (-a) iki 10- visiškai patenkintas (-a). Įrašykite balą.
Įvertinkite
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Man patinka ir įdomu tai, ką aš dirbu.
Savo darbe turiu pakankamai laisvės ir lankstumo.
Mano darbas atitinka mano lūkesčius ir ambicijas.
Jaučiu, kad mano pastangos yra vertinamos.
Darbovietėje matau daug asmeninio tobulėjimo ir karjeros galimybių.
Man svarbi darbovietės reputacija.
Neformalus bendravimas su vadovais mane motyvuoja.
Aš patenkintas savo santykiais su kolegomis.
Savo darbe jaučiuosi saugus.
Komunikavimas (su darbu susijusios informacijos perteikimas) organizacijoje yra veiksmingas (efektyvus).
Man priimtinas darbe naudojamas vadovavimo stilius.
Pritariu darbe vykstantiems pokyčiams.
Dažnai teikiu pasiūlymus savo vadovui.
Darbe vykstantys susirinkimai yra efektyvūs ir naudingi.
Konfliktai darbe sprendžiami konstruktyviai.
Mano darbo krūvis yra normalus.
Jaučiu, jog už savo darbą gaunu deramą atlyginimą. Mano tiesioginis vadovas pakankamai kompetentingai atlieka savo darbą
Man aiškūs organizacijos tikslai.