Usersandramar
Results39
Vieša
Pranešti

Darbuotojų lojalumo ugdymas remiantis lūkesčių teorija

Gerb. respondente,

 

        Prašau skirti Jūsų brangaus laiko ir pateikti savo nuomonę apie lojalumo skatinimo veiksnius Alytaus kolegijoje.

        Apklausa atliekama rengiant Kauno technologijos universiteto, Ekonomikos ir vadybos fakulteto, Įmonių valdymo magistro studijų studentės Sandros Martinkaitytės magistro darbo tyrimo ataskaitą. Tyrimo duomenys bus naudojami tik šio tyrimo tikslams ir statistiškai apdoroti, todėl prašau atvirų Jūsų klausimų.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Įvertinkite, kiek kiekvienas teiginys, Jūsų nuomone, atitinka tikrovę.
Visai neatitinkaBeveik neatitinkaAtitinkaLabai atitinka
Dirbu dėl organizacijos gerovės ir jos tikslų įgyvendinimo
Daug dirbu nes jaučiuosi atsakingas už savo darbo rezultatus
Esu dėkingas (-a) vadovui už galimybę realizuoti savo idėjas organizacijoje
Neskaičiuoju dirbamų viršvalandžių, kadangi tai įmonės labui
Mano darbas yra vertinamas organizacijos vadovų ir kolegų
Žinau organizacijos vertybes ir jas puoselėju
Stengiuosi pasidalinti visomis savo turimomis žiniomis, sugebėjimais
Didžiuojuosi savo organizacija ir galimybe būti jos dalimi
Gaunu teisingą atlygį už darbą
Bendro tikslo suvokimas sukuria darną, lojalumą ir atsidavimą organizacijai
Organizacijos kultūra padeda išvengti chaoso ir skatina pageidaujamą darbuotojų elgesį
Puoselėjama organizacijos kultūra teigiamai veikia darbuotojų elgesį
Tikslus užduoties suformulavimas užtikrina greitesnį ir kokybiškesnį rezultatą
Tikslus darbo proceso žinojimas ir saugi aplinka apsaugo nuo streso ir klaidų
Nesaugi darbo aplinka verčia nuolat nerimauti
Tinkamų darbo įrankių nebuvimas lygus neatliktam ar nekokybiškai atliktam darbui
Geras vadovas geba įkvėpti kitus darbui, optimizmui, naujų idėjų generavimui
Nuo pasirinkto vadovavimo stiliaus priklauso gebėjimas suburti komandą bendram tikslui
Vadovas atsakingas už geros darbo atmosferos sukūrimą ir palaikymą
Vadovas turi prisiimti atsakomybę už neatliktų darbų pasekmes įmonėje
Sklandi vidinė komunikacija užtikrina bendradarbiavimą, greitą informacijos sklaidą
Tiesiai iš vadovų gaunama svarbi informacija didina pasitikėjimą ir mažina abejones informacijos tikrumu.
Gandai verčia žmones abejoti vieni kitais, sukelia nepasitikėjimą, pasipiktinimą, netikros informacijos sklaidą
Ne laiku gaunama svarbi informacija neigiamai veikia organizacijos procesus ir darbuotojus
Tinkamai parinkti seminarai visada duoda naudą ne tik darbuotojui, bet ir organizacijai
Seminaras, nesusijęs su tiesioginiu darbu, yra bevertė „investicija“
Galimybė siekti karjeros tai stimulas stengtis ir siekti geriausių rezultatų
Nėra stimulo dirbti organizacijoje, kurioje negali siekti karjeros
Darbdavys turi rūpintis nuolatiniu darbuotojų tobulėjimu ir augimu
Darbdavys turi žinoti kiekvieno darbuotojo poreikius ir lūkesčius
Stresas dažniausiai atsiranda dėl nedraugiškos atmosferos darbe
Stresą dažniausiai įtakoja per didelis darbo krūvis ir sudėtingos užduotys
Komandinis darbas skatina prieraišumą organizacijai ir bendradarbiams
Individualus darbas leidžia atskleisti savo žinias ir gebėjimus
Norą ar nenorą eiti į darbą labai įtakoja santykiai su bendradarbiais
Piniginė premija yra geriausia paskata dirbti papildomai
Geriau gauti mažesnį atlyginimą, bet dirbti įdomų, mėgstamą darbą
Pastovus, fiksuotas atlyginimas suteikia saugumo ir stabilumo jausmą
Išvykos, šventės su bendradarbiais skatina gerus santykius ir prisirišimą prie organizacijos
Socialinės garantijos skatina saugoti darbo vietą, stengtis dėl organizacijos
Vadovo pagyrimas ar padėka įkvepia siekti dar geresnių rezultatų
Atsakingo darbo paskyrimas – didelio pasitikėjimo įrodymas
2. Ar sutinkate su pateiktais teiginiais?
Visai nesutinkuBeveik nesutinkuSutinkuLabai sutinku
Noriu žinoti ir puoselėti organizacijos vertybes
Man svarbu jaustis užtikrintam (-ai) dėl darbo vietos
Man svarbu turėti stabilias pajamas
Organizacijos elgesio normų žinojimas apsaugo nuo netinkamo elgesio ir nesusipratimų
Man svarbu tiksliai žinoti ką turiu padaryti ir kokio rezultato iš manęs tikimasi
Man svarbu, kad darbo aplinka atitiktų visus saugumo reikalavimus
Negaliu tinkamai dirbti su nekokybiškomis darbo priemonėmis
Man svarbu jausti vadovų ir kolegų pagarbą
Noriu būti tinkamai įvertintas už pasiektus darbo rezultatus
Vadovas turėtų domėtis ne tik darbu, bet ir mano asmeniniu gyvenimu
Man svarbu dirbti komandoje
Man svarbu išreikšti save individuliai vykdomomis užduotimis
Svarbu, kad kiekvienas darbuotojas žinotų bendrą įmonės tikslą
Gera darbo atmosfera vienija žmones bendam tikslui
Geras vadovas sukuria puikią darbo atmosferą ir norą būti organizacijos dalimi
Man svarbu žinoti organizacijoje viską, kas susiję su mano pareigomis ir atliekamu darbu
Man svarbu informaciją ir naujienas sužinoti tiesiai iš vadovų
Gandai daro neigiamą įtaką darbo kokybei ir bendradarbiavimui
Sklandi informacijos sklaida padeda išvengti klaidų
Svarbu turėti galimybę nuolat atnaujinti žinias ir įgyti naujų įgūdžių
Kiekviename seminaras yra vertinga investicija į darbuotoją ir organizaciją
Galimybė siekti karjeros – tikslas, motyvuojantis siekti geriausių rezultatų
Dovanos iš vadovų, tai gražus dėkingumo ženklas, skatinantis dirbti organizacijos labui
Bendros kolektyvo išvykos skatina prisirišimą organizacijai ir joje dirbantiems žmonėms
Didesnis atlygis didina lojalumą įmonei
3. Įvertinkite, kiek kiekvienas teiginys, Jūsų nuomone, atitinka situaciją Alytaus kolegijoje.
Visai neatitinkaBeveik neatitinkaAtitinkaLabai atitinka
Gerai žinau ir puoselėju organizacijos vertybes
Aš jaučiuosi saugus dėl darbo vietos
Turiu stabilias pajamas
Aš žinau ir visuomet laikausi organizacijos elgesio normų
Visada tiksliai žinau ką turiu padaryti ir kokio rezultato iš manęs tikimasi
Mano darbo aplinka atitinka visus saugumo reikalavimus
Dirbu su kokybiškomis darbo priemonėmis
Visada turiu darbui reikalingas priemones
Esu gerbiamas vadovų ir bendradarbių
Visada esu tinkamai įvertinamas už pasiektus darbo rezultatus
Vadovas dažnai domisi ne tik darbu, bet ir mano asmeniniu gyvenimu
Turiu galimybę dirbti komandoje
Man dažnai skiriamos individualios užduotys
Kiekvienas Alytaus kolegijos darbuotojas žino bendrą organizacijos tikslą
Esu patenkintas mane supančia darbo atmosfera ir gerais bendradarbiais
Vadovas sukuria puikią darbo atmosferą ir norą būti organizacijos dalimi
Žinau organizacijoje viską, kas susiję su mano pareigomis ir atliekamu darbu
Svarbią informaciją ir naujienas dažniausiai sužinau tiesiai iš vadovų
Kolegijoje būdingi gandai, kurie dažnai nepasitvirtina
Greitai sužinau svarbią informaciją ir naujienas
Alytaus kolegijoje sudarytos sąlygos nuolat mokytis ir tobulėti
Kiekviename seminare gautą informaciją panaudoju tiesioginiame savo darbe
Turiu galimybę siekti karjeros Alytaus kolegijoje
Už atsidavimą organizacijai gaunu dėkingumo dovanų iš vadovų
Alytaus kolegijoje organizuojamos bendros šventės ir išvykos, kurios skatina geresnę darbo atmosferą ir bendrumo jausmą
Darbo užmokestis atitinka bendras rinkos tendencijas ir visiškai mane tenkina
4. Jūsų lytis:
5. Jūsų amžius:
6. Jūsų pajamos:
7. Jūsų išsilavinimas: