Userjakstyte.agne
Vieša
Pranešti

Darbuotojų, dirbančių klientų aptarnavime, psichologinės gerovės sąsajų su darbe patiriamu stresu tyrimas.

Gerbiamas (-a) respondente, būsiu dėkinga, jei skirsite 5-10 minučių atsakyti į šios anketos klausimus. Anketos tikslas - sužinoti darbuotojų, dirbančių klientų aptarnavime, psichologinės gerovės sąsajų su darbe patiriamu stresu. Jūsų atsakymai padės man geriau pažinti žmones ir patobulėti profesinėje srityje.

Anketa yra konfidenciali ir gauti atsakymai bus susisteminti į bendrus rezultatus, taip pat anketoje nereikės nurodyti asmeninės informacijos pagal kurią būtų galima identifikuoti. Visi pateikti atsakymai bus panaudoti rašant bakalauro darbą. Todėl iš anksto Ačiū Jums už skirtą laiką ir nuoširdžius atsakymus!

Thank You So Much Sticker by megan motown for iOS & Android | GIPHY
1. Jūs esate:
2. Jūsų amžius:
3. Jūsų patirtis klientų aptarnavimo srityje:
4. Kaip apibūdintumėte bendrą savo savijautą (per pastarąjį mėnesį)?
5. Kaip dažnai Jus vargino ligos, negalavimai, skausmai (per pastarąjį mėnesį)?
6. Ar jaučiatės depresuotas(-a) (pastarąjį mėnesį)?
7. Ar teko susidurti su situacijomis, kuriose reikėjo stipriai kontroliuoti savo elgesį, mintis, emocijas ar jausmus (per pastarąjį mėnesį)?
8. Ar buvote nervingas(-a) pastarąjį mėnesį?
9. Kaip vertinate savo energingumą per pastarąjį mėnesį?
10. Ar per pastarąjį mėnesį Jus aplankė liūdesys?
11. Ar jautėte įtampą per pastarąjį mėnesį?
12. Ar jautėtės patenkintas(-a) savo asmeniniu gyvenimu pastarąjį mėnesį?
13. Ar Jūsų sveikatos būklė buvo pakankamai gera, kad galėtumėte atlikti tai, ką įprastai atliekate (per pastarąjį mėnesį)?
14. Ar per pastarąjį mėnesį jautėtės liūdnas(-a), suvaržytas(-a), praradęs(-usi) viltį ar visiškai praradęs(-usi) viltį dėl turimų problemų?
15. Ar pastarąjį mėnesį pabusdavote žvalus(-i) ir pailsėjęs(-usi)?
16. Ar per pastarąjį mėnesį buvote susirūpinęs(-usi), sunerimęs(-usi) ar turėjote baimių dėl savo sveikatos?
17. Ar per pastarąjį mėnesį buvo priežasčių, dėl kurių galėjote prarasti savo veiksmų, kalbos, minčių, jausmų, atminties kontrolę?
18. Ar per pastarąjį mėnesį Jūsų gyvenime buvo įdomių įvykių?
19. Kaip jautėtės pastarąjį mėnesį – aktyvus(-i), energingas(-a) ar vangus(-i), tingus(-i)?
20. Ar per pastarąjį mėnesį jautėtės sunerimęs(-usi), susirūpinęs(-usi), nusiminęs(-usi)?
21. Per pastarąjį mėnesį jaučiausi emociškai stabilus(-i) ir tikras(-a) savimi.
22. Ar per pastarąjį mėnesį jautėtės atsipalaidavęs(-usi), nesuvaržytas(-a) ar suvaržytas(-a), įsitempęs(-usi)?
23. Ar pastarąjį mėnesį jautėtės džiaugsmingai, linksmai?
24. Ar pastarąjį mėnesį jautėtės pavargęs(-usi), visiškai išsekęs(-usi), išvargintas(-a)?
25. Ar pastarąjį mėnesį jautėte įtampą, stresą ar spaudimą?
26. Perskaitykite atidžiai kiekvieną teiginį ir pažymėkite, kaip Jūs jaučiatės savo darbe. Savo savijautą įvertinkite balais nuo 1 iki 5, kur 1 reiškia „visiškai nesutinku“, 2 – „nesutinku“, 3 – „nesu tikras“, 4 – „sutinku“, 5 – „visiškai sutinku“.
visiškai nesutinkunesutinkunesu tikras/asutinkuvisiškai sutinku
1. Mano darbe reikia daug dirbti
2. Informacija apie mano darbo funkcijas ir rezultatus yra neaiški ir nepakankama
3. Skirtingi vadovai man pateikia nevienodus darbo atlikimo nurodymus
4. Kartais man sudėtinga suderinti kolegų spaudimą su formaliomis taisyklėms, instrukcijomis
5. Kitų darbuotojų įsipareigojimas siekti efektyvumo, produktyvumo yra mano varomoji jėga
6. Į didžiąją dalį mano pasiūlymų atkreipiamas dėmesys ir jie įgyvendinami organizacijoje
7. Mano sprendimai ir nurodymai, kaip reikėtų paskirstyti pareigas darbuotojams yra įgyvendinami
9. Mano užduotys yra monotoniškos
10. Mano vadovams rūpi mano savigarba
11. Mano darbo užmokestis nepakankamas, lyginant su mano atliekamu darbu
12. Dirbu įtemptomis sąlygomis
13. Dėl per didelio darbo krūvio, susiduriu su nepakankamu darbuotojų ir išteklių kiekiu
14. Mano profesiniai tikslai yra aiškūs ir adekvačiai suplanuoti
15. Mano vadovai pasitiki mano darbu ir darbo metodais
16. Dalį darbo atlieku nenoriai dėl jaučiamo spaudimo
17. Esu atsakingas (-a) už daugybės darbuotojų ateitį
18. Prisidedu prie aukštesniojo lygio administracinių ir pramoninių problemų sprendimo
19. Mano pasiūlymai dėl darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo vertinami kaip svarbūs
20. Kai kurie mano kolegos ir pavaldiniai šmeižia mane ir mano veiklą vertina kaip nesėkmingą
21. Turiu plačias ir nepriklausomas savo gebėjimų ir patirties panaudojimo galimybes
22. Darbas stiprina mano socialinį statusą
23. Retai būnu apdovanojamas(-a) už sunkų darbą ir efektyvią veiklą
24. Kai kurios mano užduotys yra rizikingos ir sudėtingos
25. Turiu savo darbą atlikti skubiai dėl per didelio darbo krūvio
26. Man nepavyksta sklandžiai atlikti savo įsipareigojimų dėl mano pareigų ir įtakos apimties neapibrėžtumo
27. Naujų man patikimų užduočių instrukcijos nėra pakankamai aiškios, o priemonės – nepakankamos
28. Siekiant sutarimo su kolegomis, man kartais tenka padaryti daugiau nei įprastai
29. Jaučiuosi atsakingas(-a) už organizacijos progresą ir gerovę
30. Į mano nuomonę atsižvelgiama formuojant organizacijos politikas
31. Į mano interesus ir nuomonę atsižvelgiama priimant sprendimus dėl darbuotojų paaukštinimo
32. Mano kolegos su manimi noriai bendradarbiauja, sprendžiant problemas
33. Turiu plačias gebėjimų ir patirties stiprinimo galimybes. Mano vadovas nepakankamai vertina mano darbą ir pareigas
35. Dažnai jaučiu, kad šis darbas apsunkina man gyvenimą
36. Būdamas(-a) per daug užsiėmęs(-usi) savo tiesioginiu darbu, negaliu pakankamai laiko skirti savo asmeniniams reikalams
37. Man nėra aišku, kokių rezultatų ir elgesio iš manęs tikisi vadovai ir kolegos
38. Mano kolegos per daug sureikšmina formalias instrukcijas ir darbo atlikimo procedūras
39. Esu priverstas(-a) pažeisti formalias ir administracines taisykles dėl kolegų spaudimo
40. Mano nuomonė svarbi keičiant ar koreguojant darbo sistemą, priemones ir sąlygas
41. Organizacijoje stiprus bendradarbiavimo ir komandinio darbo jausmas
42. Mano pasiūlymai ir bendradarbiavimas nėra pakankamai įvertinamas net ir tose srityse, kuriose esu gana kompetentingas(-a)
43. Darbo sąlygos mane tenkina
44. Atlieku darbus, kuriuos turėtų atlikti kiti
45. Sudėtinga įgyvendinti naujas procedūras ir politikas, vietoje egzistuojančių
46. Nesu patenkintas(-a) savo užduočių atlikimu dėl per didelio darbo krūvio ir laiko stokos