UserStudenteUrte
Results36
Vieša
Pranešti

Darbo reikalavimų ir išteklių vaidmuo formuojant skirtingų kartų darbuotojų inovatyvią elgseną

Mieli respondentai,

Kauno technologijos universiteto studentė Urtė Ciganė šiuo klausimynu siekia sužinoti, kokie darbo reikalavimai ir ištekliai formuoja Lietuvoje dirbančių skirtingų kartų darbuotojų inovatyvią elgseną. Tyrimas yra mokslinio pobūdžio, todėl rezultatai bus viešinami apibendrinta forma studentės magistro baigiamajame darbe ir viešojo magistro baigiamojo darbo gynimo metu, tačiau visi atsakymai liks anonimiški, nes nebus įmanoma identifikuoti konkretaus tyrime dalyvavusio asmens.

Anketa skirta asmenims, turintiems darbinės patirties (vyresniems nei 18 metų amžiaus) ir dirbantiems gamybinio pobūdžio organizacijose.

Jeigu kiltų kokių nors klausimų, galite kreiptis el. paštu: [email protected]

Prašome įvertinti kiekvieną anketoje pateiktą teiginį.

Visi Jūsų atsakymai liks anoniminiai.

Ačiū už Jūsų atsakymus!

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Pagalvokite apie savo elgesį organizacijoje, kurioje dirbate ir įvertinkite žemiau pateiktus teiginiusPrivalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Išmėginu naujus būdus, kaip atlikti užduotis
Teikiu pirmenybę darbams, kurie reikalauja originalaus mąstymo
Kai kas nors gerai nefunkcionuoja / neveikia, mėginu rasti naują sprendimą
Mėginu semtis naujų idėjų iš kolegų ar verslo partnerių
Man įdomu sužinoti, kaip tam tikri dalykai daromi kitur, kad įgytas idėjas galėčiau panaudoti savo darbams atlikti
Semiuosi naujų idėjų iš kitų žmonių tam, kad galėčiau įgyvendinti geriausias iš jų
Kai turiu naują idėją, stengiuosi įtikinti savo kolegas dėl tos idėjos
Kai turiu naują idėją, stengiuosi gauti palaikymą iš vadovybės
Stengiuosi parodyti savo kolegoms teigiamas naujų idėjų puses
Kai turiu naują idėją, stengiuosi įtraukti žmones, galinčius bendradarbiauti įgyvendinant tą idėją
Pagalvokite apie save ir įvertinkite žemiau pateiktus teiginiusPrivalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Jaučiuosi emociškai atitolęs (-usi) nuo savo darbo
Pasibaigus darbo dienai jaučiuosi išsikvėpęs (-usi)
Kiekvieną rytą jau jaučiuosi pavargęs (-usi)
Manau, kad dirbti visą dieną su žmonėmis yra sudėtinga
Jaučiuosi perdegęs (-usi) nuo savo darbo
Jaučiuosi nusivylęs (-usi) savo darbu
Jaučiuosi per daug sunkiai dirbanti(s) savo darbą
Jaučiuosi nusivylęs (-usi) (susierzinęs (-usi)) ir nebegaliu su tuo susidoroti
Pagalvokite apie save ir pažymėkite, kiek sutinkate su pateiktais teiginiaisPrivalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Darbas mane nutolina nuo asmeninio gyvenimo labiau nei norėčiau
Laikas, kurį turiu paaukoti darbui, neleidžia užtektinai skirti laiko asmeninio gyvenimo įsipareigojimams ir veikloms
Turiu praleisti asmeninio gyvenimo veiklas dėl to, kad daug laiko skiriu pareigoms, susijusioms su darbu
Jaučiuosi per daug išsekęs (-usi), kad užsiimčiau asmeninio gyvenimo veiklomis, grįžęs (-usi) namo iš darbo
Būnu dažnai toks/tokia emociškai išsekęs (-usi), kad kai grįžtu namo iš darbo, tai trukdo man gyventi asmeninį gyvenimą
Dėl visokeriopo spaudimo, kartais grįžęs (-usi) jaučiu stresą, dėl kurio negaliu užsiimti mėgstama veikla
Pagalvokite apie savo darbą organizacijoje ir pažymėkite, kiek sutinkate su pateiktais teiginiaisPrivalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Neturiu pakankamai laiko, kad viską padaryčiau
Mano darbo krūvis yra didelis
Turiu labai sunkiai dirbti
Turiu dirbti labai greitai
Pagalvokite apie savo elgesį organizacijoje, kurioje dirbate ir įvertinkite žemiau pateiktus teiginiusPrivalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Kuriu tinkamus planus ir tvarkaraščius naujoms idėjoms įgyvendinti
Ieškau ir užtikrinu pinigines lėšas, reikalingas naujoms idėjoms įgyvendinti
Siekdama(s) įgyvendinti naujas idėjas, ieškau naujų technologijų, procesų ar procedūrų
Idėjų įgyvendinimo metu iškilus problemoms, jas deleguoju asmenims, galintiems problemas išspręsti
Stengiuosi į idėjos įgyvendinimą įtraukti pagrindinius sprendimus priimančius asmenis
Turint naują idėją, ieškau žmonių, galinčių ją įgyvendinti
Įgyvendinant idėją, gebu atkakliai įveikti kliūtis / nesklandumus
Nepasiduodu net tuomet, kai kiti sako, kad to neįmanoma padaryti
Įprastai nebaigiu tol, kol nepasiekiu tikslo
Įgyvendinant idėją, galiu atkakliai ją toliau įgyvendinti net, kai darbas tuo metu vyksta ne taip sklandžiai
Pagalvokite apie savo darbą organizacijoje ir pažymėkite, kiek sutinkate su pateiktais teiginiaisPrivalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Turiu dirbti darbus, kurie turėtų būti daromi kitaip
Gaunu užduotį, tačiau nėra darbuotojų, kurie padėtų ją įvykdyti
Turiu pats (pati) nustatyti taisykles ar politiką, kad galėčiau atlikti paskirtą užduotį
Dirbu su dviem ar daugiau grupių, kurios dirba ganėtinai skirtingai
Gaunu nesuderinamus dviejų ar daugiau žmonių prašymus
Darau dalykus, kuriuos vieni darbuotojai priima, o kiti nepriima
Gaunu užduotį neturėdamas pakankamai išteklių ir medžiagų jai įvykdyti
Dirbu nereikalingus darbus
Pagalvokite apie savo kolegas, bendradarbius ir pažymėkite, kiek sutinkate su pateiktais teiginiaisPrivalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Bendradarbiai palaiko mano tikslus ir vertybes
Kai susiduriu su problema, pagalbos galiu sulaukti iš bendradarbių
Bendradarbiams svarbi mano gerovė
Bendradarbiai pasiruošę padėti, kad atlikčiau gerai savo darbą
Net jei atlieku darbą kiek įmanoma geriausiai, bendradarbiai to nepastebi
Bendradarbiams rūpi mano pasitenkinimas darbu
Bendradarbiai mažai rūpinasi manimi
Bendradarbiams svarbi mano nuomonė
Bendradarbiai sveikina mane už mano pasiekimus organizacijoje
Pagalvokite apie savo vadovus ir pažymėkite, kiek sutinkate su pateiktais teiginiaisPrivalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Galiu lengvai susisiekti ir bendrauti su savo vadovais
Esu skatinama(s) ir palaikoma(s) savo vadovų
Turiu prieigą prie išteklių, reikalingų mano darbui atlikti
Man yra suteikiama pagalba, duodamos reikalingos rekomendacijos, kurių reikia atliekant savo darbą
Žinau politiką ir procedūras, kurios reikalingos atliekant darbą
Pagalvokite apie savo darbą organizacijoje ir pažymėkite, kiek sutinkate su pateiktais teiginiaisPrivalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Žinau kaip bus vertinamas mano atliktas darbas
Jaučiuosi tikra(s) dėl turimo autoriteto lygio
Tiksliai žinau, ko iš manęs yra tikimasi
Yra aiškiai suplanuoti mano atliekamų darbų tikslai
Žinau, kas yra mano atsakomybėje
Pagalvokite apie savo darbą organizacijoje ir pažymėkite, kiek sutinkate su pateiktais teiginiaisPrivalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Galiu priimti sprendimus
Yra suteikiama galimybė siūlyti patobulinimus dėl darbo
Esu kviečiama(s) dalyvauti sprendžiant įvairius klausimus, įskaitant ir veiklos standartus, kokybės gerinimą, naudą ir t.t.
Esu kviečiama(s) dalyvauti sprendžiant problemas ir priimant sprendimus
Gaunu svarbią informaciją apie įmonę (jos tikslus, uždavinius, veiklos rezultatus ir t.t.)
Vadovai atvirai bendrauja su visais darbuotojais
Pagalvokite apie karjeros galimybes savo organizacijoje ir pažymėkite, kiek sutinkate su pateiktais teiginiaisPrivalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Man yra siūlomas vidutinės trukmės ir ilgalaikės trukmės karjeros planas
Man yra siūlomas karjeros planas, kuriame atsižvelgiama į asmeninius tikslus ir prašymus / pageidavimus
Man yra suteikiama galimybė rinktis skirtingus karjeros kelius
Jūsų lytisPrivalomas
Karta, kuriai priklausote pagal savo amžiųPrivalomas
Jūsų išsilavinimasPrivalomas
GyvenatePrivalomas
Kiek laiko dirbate dabartinėje organizacijojePrivalomas
Ar užimate vadovaujamas pareigasPrivalomas
Grupė, kuriai priklausotePrivalomas
Pažymėkite, kuriai ekonominės veiklos rūšiai priskiriama Jūsų organizacijaPrivalomas