Userkai.zivile
Results206
Vieša
Pranešti

DARBO IR ASMENINIO GYVENIMO BALANSO ĮTAKA DARBUOTOJŲ PASITENKINIMUI DARBU BEI DARBDAVIO IR DARBUOTOJO KELIAMI LŪKESČIAI VIENAS KITAM.

Sveiki,

esu Živilė Kairevičiūtė, Vilniaus universiteto Žmogiškųjų išteklių valdymo magistrantūros studijų magistrantė ir atlieku tyrimą apie darbuotojų asmeninio gyvenimo ir darbo balansą bei jo daromą įtaką darbuotojo pasitenkinimu darbu, kai darbuotojas ir darbdavys kelia lūkesčius vienas kitam. 

Prašau Jūsų skirti apie 15 minučių atsakyti į anketos klausimus. Anketa yra anoniminė, tad Jūsų konfidecialumas yra garantuotas.

Iš anksto dėkoju už Jūsų laiką!

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Ar šiuo metu dirbate (esate įdarbintas/turite savo veiklą)?Privalomas
Jei šiuo metu nedirbate prašau toliau neatsakyti į klausimus.
Pasirinkite, Jūsų nuomone, labiausiai atitinkantį atsakymo variantą į kiekvieną teiginį apie asmeninio gyvenimo ir darbo balansą.
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Mano asmeninis gyvenimas nukenčia dėl darbo
Mano darbas apsunkina mano asmeninį gyvenimą
Aš atsisakau asmeninių poreikių dėl darbo
Dėl darbo, aš sustabdau savo asmeninį gyvenimą
Dėl darbo, aš praleidžiu laisvalaikio pramogas
Man sunku suderinti darbą ir ne darbo veiklas
Esu nepatenkintas laiko kiekiu, kurį galiu skirti laisvalaikio veikloms
Asmeninis gyvenimas išnaudoja mano energiją, skirtą darbui
Esu per daug pavargęs, kad būčiau efektyvus darbe
Mano darbas kenčia dėl mano asmeninio gyvenimo
Dėl asmeninių reikalų/ rūpesčių, man sunku dirbti
Asmeninis gyvenimas suteikia energijos mano darbui
Darbas suteikia man energijos užsiimti asmenine veikla
Dėl asmeninio gyvenimo, darbe man būna geresnė nuotaika
Dėl darbo mano nuotaika būna geresnė
Įvertinkite, kiek sutinkate su žemiau išvardintais teiginiais, kad organizacija, kurioje dirbate, suteikia:
Tikrai nesuteikiaNesuteikiaNei suteikia, nei nesuteikiaSuteikiaTikrai suteikia
Darbą, atitinkantį Jūsų žinias ir kompetenciją
Įkvepiantį ir kupiną iššūkių darbą
Darbą, leidžiantį pademonstruoti savo tikrąjį potencialą
Galimybę darbe rodyti iniciatyvą
Paaukštinimą pareigose
Galimybę įgyti daugiau žinių ir kompetencijų
Galimybę keisti darbą įmonės viduje
Galimybę mokytis
Pozityvią darbo atmosferą
Kolegų ir vadovų pagalbą
Pripažinimą ir įvertinimą
Galimybę laisvai reikšti savo nuomonę
Galimybę dalyvauti sprendimų priėmime
Grįžtamąjį ryšį apie atliekamą darbą
Vertinimų bei procedūrų aiškumą ir teisingumą
Lankstų organizacijos požiūrį į taikomas tvarkas ir taisykles
Efektyvų darbo organizavimą
Darbo ir asmeninio gyvenimo balansą
Konkurencingą atlyginimą
Mokymosi, vaikų priežiūros ar kelionės išlaidų kompensavimą
Atlygį už išskirtinius pasiekimus ar premijas ypatingom progom
Motyvuojantį gerovės paketą (pvz. sveikatos draudimas, tarnybinis automobilis ar pan.)
Įvertinkite, kiek sutinkate su žemiau išvardintais teiginiais, kad Jūs įsipareigojate ir užtikrinate organizacijai:
Visiškai neužtikrinuNeužtikrinuNei užtikrinu, nei neužtikrinuUžtikrinuVisiškai užtikrinu
Efektyvų bendradarbiavimą su kolegomis
Sąžiningą elgesį įmonės atžvilgiu
Konfidencialios informacijos saugojimą
Kokybišką ir savalaikį darbo atlikimą
Atsakingą ir rūpestingą elgesį su įmonės ištekliais
Pasiūlymų veiklos tobulinimui teikimą
Savanorišką papildomų užduočių prisiėmimą ir atlikimą
Saviugdą, tobulinant organizacijai reikalingus sugebėjimus ir įgūdžius
Viršvalandinį darbą, jei tai reikalinga savalaikiam darbo atlikimui (be papildomo atlygio)
Įvertinkite savo pasitenkinimą darbu.
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Man patinka ir įdomu tai, ką aš dirbu
Savo darbe turiu pakankamai laisvės ir lankstumo
Mano darbas atitinka mano lūkesčius ir ambicijas
Jaučiu, kad mano pastangos yra vertinamos
Savo darbovietėje matau daug asmeninio tobulėjimo ir karjeros galimybių
Man patinka mano darbo aplinka
Kai gerai atlieku darbą, gaunu tinkamą įvertinimą (pripažinimą)
Man svarbi viešoji nuomonė apie mano darbovietę
Mano darbe man organizuojami mokymai
Aš patenkintas savo santykiais su kolegomis
Kartais jaučiu, jog mano darbas bereikšmis
Aš patenkintas savo gaunamu atlyginimu
Savo darbe jaučiuosi saugus
Man priimtinas darbovietėje naudojamas vadovavimo stilius
Darbe vykstantys susirinkimai yra efektyvūs ir naudingi
Konfliktai darbe sprendžiami konstruktyviai
Mano darbo krūvis yra normalus
Aš didžiuojuosi savo darbu
Man patinka mano tiesioginis vadovas
Mano darbas man yra malonus
Jūsų lytis:
Jūsų amžius:
Jūsų išsilavinimas:
Kokiame sektoriuje dirbate?
Įmonės, kurioje dirbate, veiklos sritis:
Įmonės, kurioje dirbate, dydis:
Kiek laiko dirbate dabartinėje organizacijoje?
Kiek valandų dirbate per savaitę?