Userrraima
Vieša
Pranešti

DARBINGO AMŽIAUS MOTERŲ SEKSUALINIO PRIEKABIAVIMO PATIRTIES SĄSAJOS SU ASMENYBĖS BRUOŽAIS

aš, Klaipėdos universiteto Psichologijos studijų programos studentė, atlieku tyrimą, kurio pagrindu rengiu diplominį darbą. Prašau Jus dalyvauti šiame tyrime. Jo tikslas – išsiaiškinti seksualinio priekabiavimo patirties sąsajas su asmenybės bruožais. Tyrimas anoniminis, o jo duomenys bus panaudoti tik moksliniais tikslais. Užtikrinu, kad Jūsų atsakymai jokios įtakos asmens orumui ar reputacijai neturės. Prašau Jūsų atidžiai, nuoširdžiai ir atvirai atsakyti į visus žemiau pateikiamus klausimus, nes nuo to priklausys tyrimo rezultatų vertė.

1. Jūsų gyvenamoji vieta?
2. Jūsų amžius?
3. Jūsų šeimyninė padėtis?
4. Jūsų išsilavinimas?
5. Kuo Jūs šiuo metu užsiimate?
6. Ką laikote seksualiniu priekabiavimu? (Galimi keli variantai)
7. Ar esate patyrusi seksualinį priekabiavimą?
8. Ar patyrėte seksualinį priekabiavimą mokymosi studijų metu?
9. Ar patyrėte seksualinį priekabiavimą darbovietėje?
10. Kieno seksualinį priekabiavimą esate patyrusi? (Galimi keli atsakymų variantai)
11. Ar viešintumėte/viešinate jei prie Jūsų seksualiai priekabiautų/priekabiauja?
12. Žemiau yra nurodytos kai kurios savybės, kurios Jums gali būti būdingos arba nebūdingos. Prašome prie kiekvieno teiginio pažymėti skaičių nurodantį, kuria dalimi sutinkate ar nesutinkate su tuo teiginiu. Būkite nuoširdūs ir ilgai nesvarstykite rinkdamiesi sau tinkamą atsakymo variantą.
1 visiškai nesutinku2 iš dalies nesutinku3 nei sutinku, nei nesutinku4 iš dalies sutinku5 visiškai sutinku
Kalbus (-i)
Linkęs(-usi) ieškoti kitų kaltės
Kruopštus (-i)
Prislėgtas (-a), liūdnas (-a)
Originalus (-i), turintis (-i) naujų idėjų
Santūrus (-i)
Paslaugus(-i) ir nesavanaudiškas (-a)
Kartais kiek nerūpestingas (-a)
Atsipalaidavęs (-usi), lengvai susitvarkantis (-i) su stresu
Besidomintis (-i) daugeliu įvairiausių dalykų
Pilnas (-a) energijos
Žmogus, kuris pradeda ginčus su kitais
Patikimas(-a) darbuotojas (-a)
Kartais galiu būti įsitempęs (-usi)
Išradingas (-a), giliai mąstantis (-i)
Entuziastingas (-a)
Atlaidus (-i)
Dažnai netvarkingas (-a)
Daug nerimaujantis (-i)
Turintis (-i) turtingą vaizduotę
Linkęs (-usi) būti tylus(-i)
Paprastai pasitikintis (-i) žmonėmis
Linkęs (-usi) į tinginystę
Emociškai stabilus (-i), nelengvai nuliūdinamas (-a)
Kūrybingas (-a)
Ryžtingas (-a)
Galiu būti šaltas (-a) ir abejingas (-a)
Atkakliai siekiantis (-i) užbaigti pradėtą darbą
Mano nuotaikos gali greitai keistis
Vertinantis (-i) meninius, estetinius išgyvenimus
Kartais drovus (-i) ir suvaržytas(-a)
Atidus (-i) ir malonus(-i) beveik visiems
Savo darbus dirbu efektyviai
Įtemptose situacijose išlieku ramus (-i)
Teikiu pirmenybę pagal nusistovėjusią tvarką atliekamam darbui
Draugiškas (-a) ir mėgstantis (-i) bendrauti.
Kartais grubiai kalbu su kitais
Kuriu planus ir juos įvykdau
Lengvai susinervinantis (-i)
Mėgstu galvoti, žaisti idėjomis
Turiu keletą meninių pomėgių
Mėgstu bendradarbiauti su kitais
Mano dėmesys lengvai nukrypsta į šalį
Turiu subtilų meninį, muzikinį ir literatūrinį skonį
Žemiau pateikiama 19 teiginių, apibūdinančių įvairias situacijas, kurios kai kada kyla kontaktuojant su kitos lyties atstovais darbo ar mokymosi įstaigose. Prašome juos atidžiai skaityti ir pažymėti, būtent tą, kuris tiksliausiai atspindi, kiek dažnai Jūs susidūrėte su paminėta situacija.
1 Niekada2 Ne dažniau, kaip kartą per metus3 Ne dažniau, kaip kartą per mėnesį4 Ne dažniau, kaip kartą per savaitę5 Nuolat
Pasakodavo istorijas, turinčias seksualinių užuominų
Bandydavo aptarinėti intymius ar seksualinius reikalus
Darydavo nešvankias ir užgaulias pastabas
Elgdavosi su Jumis, kaip su seksualiniu objektu
Demonstruodavo nepageidaujamą Jums seksualinį dėmesį
Rodydavo seksualinių užuominų turinčią (vaizdo, garso ir kt.) medžiagą
Darydavo seksualinio turinio pastabas susijusias su Jūsų lytimi
Bandė su Jumis užmegzti nepageidaujamus meilės ryšius
Įžeidinėdavo Jus, dėl Jūsų lyties
Kviesdavo Jus į pasimatymus nepaisant atsisakinėjimų
Apgalvotais apdovanojimais stengdavosi su Jumis užmegzti seksualinius kontaktus
Atsisakius seksualinių kontaktų bandydavo kerštauti
Sukeldavo Jums diskomfortą nepriimtinais prisilietimais
Siekdavo glamonėtis Jums to nepageidaujant
Siekdavo lytinių santykių Jums to nepageidaujant
Už seksualinius kontaktus žadėdavo atsilyginti
Veikdavo taip, kad seksualiniai kontaktai būtų neišvengiami
Leido suprasti, kad atsisakyti seksualinių kontaktų yra nuostolinga
Skriausdavo dėl atsisakymo turėti lytinių santykių