Userritreme
Vieša
Pranešti

COVID 19 tyrimas psichologams

Gerbiamasis, Gerbiamoji,

Gyvename ypatingomis – COVID-19 pandemijos aplinkybėmis. Žmonijos istorijoje tokios sveikatai pavojingos aplinkybės susiklosto retai, todėl žmonės nėra joms prisitaikę. Kilusios grėsmės fizinei sveikatai, su pandemija susiję apribojimai ir praradimai (pvz., darbo, pajamų) skatina ir psichinės savijautos (arba psichologinės gerovės) pokyčius tikrai ne teigiama kryptimi. Jūsų profesijos paskirtis – fiksuoti psichikos, psichinės savijautos pokyčius, teikti paslaugas, padedančias klientui įveikti tuos neigiamus psichinės sveikatos pokyčius, tapti atsparesniu nuolatinio streso situacijose. Kita vertus, Jūsų profesinė patirtis labai svarbi plėtojant ir optimizuojant psichologinę pagalbą užsitęsus šiai pandemijai ar kilus kitoms analogiškoms krizėms. Psichologų veikla Lietuvoje nepakankamai reglamentuota teisiškai – LR Seimo sprendimo vis dar laukia „Psichologo praktinės veiklos įstatymas“. Todėl maloniai prašome pagalbos – atsakyti į žemiau pateikiamus klausimus, kurie padės suvokti galimą pandemijos poveikį psichologinei žmonių savijautai, psichologinių paslaugų reikalingumą, jų organizavimo teisinius ir ekonominius aspektus. Anketa anoniminė – asmenvardžio nurodyti nereikia. Kadangi žmonių nuomonės skirtingos, jos iš dalies priklauso nuo lyties ar amžiaus, todėl prašome atsakyti ir į kelis demografinius klausimus. 

Didelis AČIŪ Jums už pagalbą.

1. Jūsų lytis:
2. Jūsų amžius (metais):
3. Jūsų specializacija pagal studijas arba darbo patirtį:
4. Jūsų užimtumas:
5. Jūsų šeiminė situacija:
6. Gyvenate:
7. Ar nuo 2020 m. kovo pradžios iki dabar teko patirti COVID-19 pasekmės tiesiogiai:
8. Ar per visą COVID-19 pandemijos laikotarpį teko patirti psichologinės savijautos pokyčių:
9–15. Psichologiniai COVID-19 pandemijos pasekmių tyrimai rodo, kad dažniausiai fiksuojami tokie sutrikimai, kaip nuolatinis stresas, nerimas, depresija, miego sutrikimai, nuobodulys ir pan. KAIP MANOTE, AR BAIMĖ SUSIRGTI, NETEKTI DARBO AR PAJAMŲ, SU KARANTINU SUSIJĘ KASDIENIO GYVENIMO IR PROFESINĖS VEIKLOS APRIBOJIMAI, TIKRAI SUKELIA TOLIAU VARDIJAMUS PSICHINĖS SVEIKATOS NUOKRYPIUS:
Tikrai neNeDaugiau ne negu taipDaugiau taip negu neTaipTikrai Taip
9. Stresą
10. Nerimą
11. Depresiją
12. Miego sutrikimus
13. Nulatinį nuovargį
14. Nuobodulį
15. Pyktį / agresiją
16. Kurioms gyventojų grupėms psichologinė pagalba labiausiai reikalinga pandemijos atveju (įrašykite ne daugiau trijų):
17. Kurių profesijų specialistams labiausiai reikalinga psichologinė pagalba pandemijos atveju (įrašykite ne daugiau penkių):
18. Ar pandemijos eigoje Jums asmeniškai teko teikti psichologinę pagalbą, kurios poreikis atsirado būtent dėl pandemijos:
19. Kaip Jūs manote, ar pandemijos eigoje psichologinių (psichologų) paslaugų poreikis visuomenėje ar Jums artimoje bendruomenėje pasikeitė:
20. Kaip Jūs vertinate psichologinių paslaugų prieinamumą Lietuvoje apskritai (galimi keli atsakymai):
21. Ar COVID-19 pandemijos eigoje įgyta Jūsų patirtis įgalina teigti, kad psichologinių paslaugų teikimas turėtų keistis (galimi keli atsakymai):
22. Psichologinių paslaugų teisinė reglamentacija skirtingose žinybose nevienodo lygio, nėra bendro psichologų praktinę veiklą reguliuojančio dokumento. Parengtas Psichologo praktinės veiklos įstatymas vis niekaip nepriimamas. Ar Jūsų nuomone toks įstatymas reikalingas:
23. Atsižvelgiant į pandemijos eigoje įgytą patirtį ar reikėtų ką nors keisti parengtame Psichologo praktinės veiklos įstatyme:
24. Jei taip, ką siūlytumėte keisti:
25. Kaip Jūs manote, ar psichologų paslaugų įkainiai viešajame sektoriuje (mokyklose, tarnybose, sveikatos priežiūros įstaigose ir kitur) yra adekvatūs (pvz., palyginus su kitų profesijų paslaugų įkainiais ar atlyginimais):
26. Jūsų pamąstymai ar pasiūlymai psichinės sveikatos organizavimo ir teikimo klausimais krizių atvejais: