Bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų profesinė veikla, jų priežastis, valdymas.

Esu Mykolo Riomerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto magistrantūros socialinio darbo studijų programos magistrantė  ir rašau magistrinį darbą tema – Socialinio darbuotojo patiriamas stresas  bendruomeniniuose vaikų globos namuose ir jo įveika. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti stresinių veiksnių įtaką socialinio darbuotojo profesinei veiklai.

                      Apklausa anonimiška, visi gauti duomenys bus panaudoti tyrimo atlikimui ir aprašymui. Tikiuosi nuoširdžių bei atvirų atsakymų. 

                      Dėkoju už pagalbą.

12. Kokių specialistų pagalbos reiktų, kad sumažėtų darbe patiriamas stresas?
supervizijos
keisti išstatymus
apsaugos
policijos
psichologo
netruksta
apsauginiu
psichologu
daugiau padejėju
sunku pasakyti
pakanka kiek yra
psichologu
nežinau
apsauginiu
Nžinau
psichologo
psichologo
psichologo , apsaugos darbuotojo
psichologo
psichologo
psichologu
psichologu
Psichologų
vaiku teisiu
psichologas
psichologo
psichologo konsultacijos
psichologo konsultacijos darbuotojams ir vaikams
psichologo konsultacija
psichologo konsultacija su darbuotoju bent karta per savaite
is nepilnameciu strukturu atstovu prevenciniu pokalbiu su ugdytiniais bent karta per menesi
bendra psichologo konsultacija su darbuotojais ir vaikais
asmenines psichologo konsultacijos
psichologo
psichologo konsultacijos darbuotojams ir vaikams
Mano darbe pakanka specialistų.
Psichologų
Psichologo
super vizijos psichologas
koordinatoriaus
Psichologo
psichologu
supervizorius
supervizijos
psichologu
psichologo
policijos pagalbos
psichologo
psichologo
vadovu palaikymas
komandos specealistu
psichologo
psichologas
psichologas
Psichologų
Psichologo, užimtumo terapeuto, vairuotojo
Suprantančių
Psichologų
Supervizorių
Supervizorius
Psichologų, vadovų supratimo ir tolerancijos,kolegų pagarbos ir supratimo. Įstaigose vyksta didelė konkurencija ir tarp darbuotojų.
Specialistų kurie pamokytų vadovus rūpintis labiau darbuotojais nei pinigais ar darbo naša.
Psichologų
Psihologo pagalbos.
Daugiau kalbetis su kolegomis, kartu tureti bendru veiklu, praleisti daugiau laiko po darbo su kolegomis
Vadovo. Psichologo
Psichologo beabejo
Psihologų
*
Psichologo konsultacijos
Psichologo.
Psichologo konsultacijos po įvykio.
Psichologo, TBK, policijos atstovų.
psichologų
psichologu
Vaikų psichologų
padėjėjų, psichologo
Psichologų
psichologo konsultacijos grupėse
Mokymų
Supervizoriaus
Psichologo mokymų, seminarų apie konkrečius, aiškius veiksmus patiriant stresines situacijas
PSICHOLOGO
Apsaugos darbuotoju, sanitaru
-
Psichologas
Psichologo
Geriausias specialistas- darbo praktika, kolegų palaikymas.
Apsilankantis namuose, psihologas probleminiams vaikams
socialinių pedagogų, bei turinčių darbinės patirties
Psichologo
kol kas nereikia
Man nereikia specialistu, nes nemanau,kad tai padetu .
psichologo
Reikalinga pagalba ruošiant namų darbus su vyresnių klasių mokiniais. Taip pat reikalinga pagalba parnešant maisto produktus iš parduotuvės - vaikams tai per sunku.
Supervizijų be administracijos atstovų, policijos ir gydymo (ir priklausomybės ligų) įstaigų bendradarbiavimo.
Psichologo, soc. Pedagogo.
Psichologo
Neturiu nuomonės
Psichologo
Psichologo
Psichologų
Supervizorių, psichologų. Daugiau bendradarbiavimo tarp institucijų bei jose dirbančių specialistų.
Psichologo
Psichologo