Userlorensio
Privati
Pranešti
Anketa neaktyvi

Bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų profesinė veikla, jų priežastis, valdymas.

Esu Mykolo Riomerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto magistrantūros socialinio darbo studijų programos magistrantė  ir rašau magistrinį darbą tema – Socialinio darbuotojo patiriamas stresas  bendruomeniniuose vaikų globos namuose ir jo įveika. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti stresinių veiksnių įtaką socialinio darbuotojo profesinei veiklai.

                      Apklausa anonimiška, visi gauti duomenys bus panaudoti tyrimo atlikimui ir aprašymui. Tikiuosi nuoširdžių bei atvirų atsakymų. 

                      Dėkoju už pagalbą.

3. Kokia Jūsų savijauta dabartinėje Jūsų darbo vietoje įprastą, niekuo neišsiskiriančia darbo dieną?
4. Kokie veiksniai Jūsų darbo vietoje, Jūsų profesinėje veikloje gali turėti įtakos Jūsų savijautos pasikeitimui? Pavyzdžiui – staigiam savijautos pablogėjimui? Galite pasirinkti kelis atsakymų variantus.
5. Ar dirbdamas dirbdama bendruomeniniuose vaikų globos namuose, esate patyręs-patyrusi stresinę situaciją ar stresą?
6. Kaip dažnai dirbdamas ar dirbdama bendruomeniniuose vaikų globos namuose patiriate stresą?
7. Kokios aplinkybės Jūsų darbe sąlygoja stresą? Pasirinkite 3 atsakymus.
8. Kokie buvo Jūsų veiksmai strėlinėje situacijoje?
9. Kaip jautėtės praėjus dienai po stresinės situacijos?
10. Ar turite žinių ir įgūdžių apie stresinės situacijos valdymą?
11. Jūsų nuomone, kas padėtų Jūsų profesinėje veikloje išvengti streso?
13. Lytis
14. Jūsų amžius.
15. Jūsų išsilavinimas.
16. Pareigos.
17. Kiek laiko dirbote instituciniuose vaikų globos namuose?
18. Kiek laiko dabar dirbate bendruomeniniuose vaikų globos namuose?

Anketos meniu

Kita anketa »