Userausrinesulskyte0823
Results115
Vieša
Pranešti

Bendrosios praktikos slaugytojų darbe patiriama agresija ir smurtas

Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto Slaugos bakalauro studijų programos IV kurso studentė Aušrinė Šulskytė atlieka tyrimą, kurio tikslas – ištirti bendrosios praktikos slaugytojų patiriamą agresiją ir smurtą. Mums labai svarbi Jūsų nuomonė. Apklausa anoniminė (nereikia rašyti nei vardo, nei pavardės). Surinkti duomenys bus naudojami rengiant mokslines išvadas bei praktines rekomendacijas, kurios padės tobulinti slaugos procesą.

Instrukcija. Prašome atidžiai perskaityti kiekvieną klausimą ir pasirinkti Jums labiausiai tinkantį atsakymo variantą(-us) (jį pažymėkite kryžiuku (x)) arba įrašykite sąvąjį atsakymą). Labai svarbu, kad į visus klausimus atsakytumėte nuoširdžiai.

Iš anksto dėkojame už Jūsų indėlį, prisidedant prie šio tyrimo!

Autorinės teisės ginamos. Autorystė priklauso: The International Labour Office ILO, International Council of Nurses ICN, World Health Organization WHO, Public Services International PSI. Workplace Violence in The Health Sector Country Case Studies Research instruments – Survey Questionnaire. Geneva 2003. 

 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Ar per paskutinius 12 mėn. patyrėte fizinį smurtą savo darbovietėje?Privalomas
2. Kaip dažnai per paskutinius 12 mėn. patyrėte fizinį smurtą?
3. Kas Jus užpuolė?
4. Jūsų užpuoliko lytis:
5. Kuriuo paros metu tai įvyko?
6. Kaip manote, kas galėjo sąlygoti tokį Jus užpuolusio asmens elgesį? (prašau pažymėti visus tinkamus atsakymus)
7. Kaip Jūs reagavote į incidentą? (prašau pažymėti visus tinkamus atsakymus)
8. Jei Jūs nepranešėte ar nepapasakojote apie incidentą kitiems, kodėl to nepadarėte? (prašau pažymėti visus tinkamus atsakymus)
9. Kaip manote, ar smurtinis incidentas turėjo įtakos Jūsų tolimesniam darbui?Privalomas
10. Jei TAIP, kaip manote, kiek stipriai tai paveikė Jūsų tolimesnį darbą?
11. Kokios įtakos šis įvykis turėjo Jūsų tolimesniam darbui? (prašau pažymėkite visus tinkamus atsakymus)
12. Kaip manote, kiek ilgai tai paveikė įprastinį Jūsų darbą?
13. Ar per paskutinius 12 mėn. patyrėte patyčias savo darbovietėje?Privalomas
14. Kaip dažnai per paskutinius 12 mėn. Jūs patyrėte patyčias?
15. Prašau pagalvokite apie paskutinį kartą, kada patyrėte patyčias savo darbovietėje. Kas iš Jūsų tyčiojosi?
16. Kaip manote, kas galėjo sąlygoti tokį iš Jūsų besityčiojusio asmens elgesį? (prašau pažymėti visus tinkamus atsakymus)
17. Kuriuo paros metu dažniausiai patiriate patyčias?
18. Kaip manote, ar šis incidentas turėjo įtakos Jūsų tolimesniam darbui?
19. Jei TAIP, kaip manote, kiek stipriai tai paveikė Jūsų tolimesnį darbą?
20. Kokia asmens, kuris iš Jūsų tyčiojosi, lytis:
21. Kaip Jūs reagavote į patyčias? (pažymėkite visus tinkamus atsakymus)
22. Jei Jūs nepranešėte ar nepapasakojote apie incidentą kitiems, kodėl to nepadarėte? (prašau pažymėti visus tinkamus atsakymus)
23. Kokios įtakos šis įvykis turėjo Jūsų tolimesniam darbui? (prašau pažymėkite visus tinkamus atsakymus)
24. Kaip manote, kiek ilgai tai paveikė įprastinį Jūsų darbą?
25. Ar per paskutinius 12 mėn. patyrėte seksualinį priekabiavimą savo darbovietėje?Privalomas
26. Kaip dažnai per paskutinius 12 mėn. Jūs patyrėte seksualinį priekabiavimą?
27. Prašau pagalvokite apie paskutinį kartą, kada patyrėte seksualinį priekabiavimą savo darbovietėje. Iš ko Jūs patyrėte seksualinį priekabiavimą?
28. Kokia asmens, kuris seksualiai priekabiavo, lytis:
29. Kuriuo paros metu dažniausiai patiriate seksualinį priekabiavimą?
30. Jei Jūs nepranešėte ar nepapasakojote apie incidentą kitiems, kodėl to nepadarėte? (prašau pažymėti visus tinkamus atsakymus)
31. Kaip Jūs reagavote į seksualinį priekabiavimą? (pažymėkite visus tinkamus atsakymus)
32. Kaip manote, ar šis incidentas turėjo įtakos Jūsų tolimesniam darbui?Privalomas
33. Jei TAIP, kaip manote, kiek stipriai tai paveikė Jūsų tolimesnį darbą? (prašau pažymėkite:
34. Kokios įtakos šis įvykis turėjo Jūsų tolimesniam darbui? (prašau pažymėkite visus tinkamus atsakymus)
35. Kaip manote, kiek ilgai tai paveikė įprastinį Jūsų darbą?
36. Ar per paskutinius 12 mėn. patyrėte grasinimus savo darbovietėje?Privalomas
37. Kaip dažnai per paskutinius 12 mėn. Jums buvo grasinama?
38. Asmens, kuris Jums grasino, lytis?
39. Kaip manote, kas galėjo sąlygoti tokį Jums grasinusio asmens elgesį? (prašau pažymėti visus tinkamus atsakymus)
40. Kaip manote, ar šis incidentas turėjo įtakos Jūsų tolimesniam darbui?
41. Jei TAIP, kaip manote, kiek stipriai tai paveikė Jūsų tolimesnį darbą?
42. Jei Jūs nepranešėte ar nepapasakojote apie incidentą kitiems, kodėl to nepadarėte? (prašau pažymėti visus tinkamus atsakymus)
43. Kaip manote, kiek ilgai tai paveikė įprastinį Jūsų darbą?
44. Prašau pagalvokite apie paskutinį kartą, kada Jums buvo grasinama Jūsų darbovietėje. Kas Jums grasino?
45. Kuriuo paros metu dažniausiai patiriate grasinimus?
46. Kaip Jūs reagavote į grasinimus? (pažymėkite visus tinkamus atsakymus)
47. Kokios įtakos šis įvykis turėjo Jūsų tolimesniam darbui? (prašau pažymėkite visus tinkamus atsakymus)