Auditorijos domėjimasis moderniu (šiuolaikiniu) šokiu

Gerb. respondentai,

šios anketos rezultatai bus naudojami rašant baigiamąjį magistro darbą. 

Anketos duomenys - anoniminiai. Ačiū už skirtą Jūsų laiką.

Jūsų lytis:

Jūsų amžius:

Jūsų gyvenamoji vietovė:

Jūsų veikla:

Kokio tipo kultūriniuose renginiuose Jūs lankotės dažniausiai? (Galimi keli atsakymų variantai)

Kaip dažniausiai sužinote apie organizuojamus kultūrinius renginius? (Galimi keli atsakymų variantai)

Pažymėkite faktorius, kurie lemia Jūsų apsisrendimą apsilankyti kultūriniame renginyje. (Galimi keli atsakymų variantai)

Ar Jums teko lankytis šiuolaikinio šokio spektakliuose, renginiuose?

Įrašykite šiuolaikinio šokio teatrą/ organizaciją/ atstovą, apie kurį Jums yra tekę girdėti.

  …Daugiau…

  Ar, Jūsų nuomone, viešojoje erdvėje yra pakankamai informacijos apie šiuolaikinį šokį ir organizuojamus renginius?

  Ko, Jūsų nuomone, trūksta populiarinant šiuolaikinio šokio renginius Lietuvoje?

   …Daugiau…
   Susikurti savo anketąAtsakyti į šią anketą