ASMENŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS VERTINIMO APKLAUSA

Kalvarijos savivaldybės administracija, siekdama užtikrinti kuo geresnę asmenų aptarnavimo ir jų prašymų nagrinėjimo kokybę, atlieka anoniminę apklausą ir siūlo Jums užpildyti šią anketą. Garantuojame, kad apklausa yra visiškai konfidenciali. Apklausos anketos rezultatai viešai nepublikuojami.

Anketos rezultatai yra viešai prieinami

1. Ar Jūs pakankamai informuoti apie administracijos darbo laiką ir asmenų aptarnavimą?

2. Ar Jums patogus administracijoje nustatytas asmenų priėmimo laikas?

3. Kaip dažnai Jūs kreipiatės į administraciją?

4. Kokiu būdu teko kreiptis į administraciją?

5. Kas Jus aptarnavo Administracijoje?

6. Ar Jums tenka ilgai laukti priėmimo?

7. Ar sprendžiant Jūsų problemą Jums pačiam reikėjo pateikti informaciją (dokumentus) iš administracijos skyrių, seniūnijų, Savivaldybei pavaldžių įstaigų ar kitų valstybės institucijų ir įstaigų?

8. Kaip vertinate Jus aptarnavusio darbuotojo mandagumą ir paslaugumą?

9. Ar aiškiai ir tiksliai Jums buvo atsakyta?

10. Ar Jus patenkino atsakymų į prašymus pateikimo terminai bei turinys?

11. Ar Jūs informuoti apie veiksmus, kurių administracija ėmėsi spręsdama Jūsų klausimus?

12. Ar administracijos darbuotojas užuominomis arba kitaip leido suprasti, kad už palankų Jūsų klausimo sprendimą ar paslaugos suteikimą Jūs turėtumėte jam atsidėkoti?

13. Kokias aptarnavimo problemas pastebėjote administracijoje?

15. Kita Jūsų nuomonė dėl asmenų aptarnavimo:

16. Jūsų pageidavimai, pasiūlymai, pastabos