ASMENŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS VERTINIMO ANKETA

             Gerbiami gyventojai, Akmenės rajono savivaldybės administracija, siekdama užtikrinti kuo geresnę asmenų aptarnavimo ir jų prašymų nagrinėjimo kokybę, kviečia pareikšti savo nuomonę užpildant šią anketą

Kita Jūsų nuomonė dėl asmenų aptarnavimo (įrašykite)
skambučiai permetami iš vieno kabineto į kitą, reikia skambinti pakartotinai. Dažnai nekeliamas ragelis, čia praktiškai labai dažnai.
Nemandagus elgesys.
Yra ir nemandagių darbuotojų
Manau, kad asmenys yra aptarnaujami stengiantis jiems padėti greičiau susitvarkyti reikalus
gerai