UserLapkuviene
Vieša
Pranešti

ASMENŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS VERTINIMO ANKETA

             Gerbiami gyventojai, Akmenės rajono savivaldybės administracija, siekdama užtikrinti kuo geresnę asmenų aptarnavimo ir jų prašymų nagrinėjimo kokybę, kviečia pareikšti savo nuomonę užpildant šią anketą

Kiek kartų per pastaruosius 12 mėnesių kreipėtės į Savivaldybės administraciją?Privalomas
Kokiu būdu kreipėtės į Savivaldybės administraciją?
Ar Jums buvo suteikta visa reikalinga informacija?
Kas jus aptarnavo?
Kaip vertinate Jus aptarnavusio darbuotojo mandagumą ir paslaugumą?
Kokias aptarnavimo problemas pastebėjote Savivaldybės administracijoje?
Ar Jus patenkino atsakymų į prašymus pateikimo terminai ir turinys?
Ar Jūs buvote informuoti apie veiksmus, kurių Savivaldybės administracija ėmėsi spręsdama Jūsų klausimus?
Ar jūs pakankamai informuoti apie Savivaldybės administracijos darbo laiką?
Ar jums patogus Savivaldybės administracijos nustatytas asmenų priėmimo laikas?
Kita Jūsų nuomonė dėl asmenų aptarnavimo (įrašykite)
Jūsų pageidavimai, pasiūlymai, pastabos (įrašykite)