Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų nagrinėjimo Kupiškio rajono savivaldybės administracijoje apklausa

Kupiškio rajono savivaldybės administracija, siekdama užtikrinti kuo geresnę asmenų aptarnavimo ir jų prašymų nagrinėjimo savivaldybės administracijoje kokybę, atlieka anoniminę apklausą ir prašo Jūsų užpildyti šią anketą.

Būsime dėkingi už Jūsų nuomonę, pareikštas pastabas ir pasiūlymus

2018 m. spalio 30 d.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Kiek kartų per pastaruosius 12 mėnesių kreipėtės į Kupiškio rajono savivaldybės administraciją?
2. Kaip vertinate asmenų aptarnavimą Kupiškio rajono savivaldybės administracijoje?
3. Ar Jūs pakankamai informuotas apie Savivaldybės administracijos darbo laiką?
4. Ar Jums patogus Savivaldybės administracijoje nustatytas asmenų priėmimo laikas?
5. Kokiu būdu Jūs kreipėtės į Savivaldybės administraciją?
6. Jei buvote atvykęs, ar Jums ilgai teko laukti aptarnavimo pradžios?
7. Kas Jus aptarnavo?
8. Ar Jums rūpimi klausimai buvo išspręsti kvalifikuotai?
9. Ar Jūs buvote informuotas apie veiksmus, kurių Savivaldybės administracija ėmėsi spręsdama Jūsų klausimus?
10. Ar Jus tenkino atsakymo pateikimo terminai ir turinys?
11. Ar Savivaldybės administracijos darbuotojas užuominomis arba kitaip leido suprasti, kad už palankų Jūsų klausimo sprendimą ar paslaugos suteikimą Jūs turėtumėte jam atsidėkoti?
12. Jūsų amžius.
13. Jūsų išsilavinimas.
14. Jūsų gyvenamoji vieta.