mtvbns
50
Vieša
Pranešti

Asmens duomenų apsaugos užtikrinimas darbo teisiniuose santykiuose

Laba diena, esu Mykolo Romerio universiteto, darbo teisės magistrantūros paskutinio kurso studentė Gintarė. Šiuo metu rašau magistro baigiamąjį darbą ir vykdau tyrimą, kuriuo siekiu atskleisti asmens duomenų apsaugos užtikrinimą darbo teisinių santykių kontekste. Apklausoje vartojamos sąvokos įmonė/įstaiga/darbovietė apima visas, tiek privačias, tiek biudžetines darbovietes. Jūsų nuomonė ir atsakymai yra labai svarbūs ir aktualūs, nesvarbu ar esate direktorius ar samdomas darbuotojas. Klausimuose paliktose vietose galite rašyti savo nuomonę/pastebėjimus.

Apklausa yra anonimiška, visi gauti duomenys bus panaudoti tik tyrimo atlikimui ir aprašymui. Tikiuosi nuoširdžių bei atvirų atsakymų. 

Dėkoju už Jūsų pagalbą.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Jūs esate:
2. Jūsų amžius yra:
3. Jūsų pareigos darbovietėje yra:
4. Jūsų darbovietės veiklos sritis yra:
5. Jūsų įmonės/įstaigos darbuotojų skaičius yra:
6. Ar žinote Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo įvestas naujoves (teisė būti pamirštam, teisė į asmens duomenų perkeliamumą ir kt.)?
7. Ar esate susipažinęs (-usi) su 2018 m. gegužės mėnesį pasikeitusiomis savo teisėmis ir/ar pareigomis asmens duomenų apsaugos srityje taikomas Jūsų darbovietėje (pvz.: kiekvienas įmonės darbuotojas turi raštiškai patvirtinti, kad leidžia jį sveikinti gimtadienio proga, taip pat kad į vidinį darbovietės tinklapį gali būti įkelta jo nuotrauka, nurodytas vardas ir pavardė pristatant jį kolektyvui ir kt.)?
8. Ar Jums yra tekę pasinaudoti savo asmens duomenų apsaugos užtikrinimu darbovietėje?
9. Ar kreiptumėtės į atitinkamas institucijas, jei būtų pažeistos Jūsų asmens duomenų apsaugos teisės darbovietėje?
10. Ar esate susipažinęs (-usi) su įmonės dokumentų, kuriuose yra darbuotojų asmens duomenys, saugojimo terminais?
11. Jūsų nuomone, kurie iš pateiktų variantų yra teisingi:
12. Kaip Jūsų įmonėje/įstaigoje yra tvarkomi kandidatų į atitinkamas pareigas asmens duomenys?
13. Kokiu teisiniu pagrindu Jūsų darbovietėje yra kaupiami asmens duomenys?
14. Jūsų žiniomis, ar darbovietėje saugomi asmens duomenys tik tuo tikslu, kuriuo jie buvo surinkti?
15. Ar esate girdėję, kad bauda verslo įmonėms, už netinkamą asmens duomenų tvarkymą, gali siekti iki 2–4 proc. ankstesnių finansinių metų bendros metinės pasaulinės apyvartos, arba iki 10 –20 mln. Eurų?
16. Kaip vertinate naujuosius, 15 klausime nurodytus, baudų dydžius?
14. Ar žinote, kad Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija gali taikyti prevencines priemones pažeidus asmens duomenų apsaugos principus?
17. Kuriuo metu Jūsų įmonėje/įstaigoje pasikeitė teisinis reglamentavimas asmens duomenų apsaugos srityje?
18. Ar Jūsų įmonėje/įstaigoje buvo paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatytoms užduotims įgyvendinti?
19. Kokios darbuotojų stebėjimo priemonės yra naudojamos Jūsų darbovietėje?
20. Darbuotojų stebėjimas įmonėje/įstaigoje yra:
21. Įmonėje/įstaigoje vykdomas darbuotojų stebėjimas apima:
22. Ar Jūsų įmonėje/įstaigoje yra sureglamentuota darbuotojų stebėjimo, kontrolės, automobilių sekimo, slapukų naudojimo ir kt. tvarka?
23. Ar Jūs esate informuotas apie darbo vietoje renkamus Jūsų asmens duomenis?
24. Kokie teisės aktai buvo pakeisti Jūsų darbovietėje pasikeitus teisiniam reglamentavimui?
25. Jūsų žiniomis, ar darbovietėje yra parengtas planas, ką daryti įvykus asmens duomenų nutekėjimo incidentui?
26. Kaip vertinate savo asmens duomenų apsaugą darbovietėje (galbūt turite kažkokių pastebėjimų, pasiūlymų)?
27. Jūsų nuomone, ar aktualu būtų darbovietėse nuasmeninti naudojamus e. pašto adresus (pavyzdžiui, [email protected]), arba norint tokius naudoti, gauti atitinkamą darbuotojo sutikimą?