Useraurora
Vieša
Pranešti

Apskaitos sistemų naudojimas Lietuvos įmonėse

Atliekamame tyrime gauta informacija bus panaudota baigiamajame darbe. Anketa anoniminė, todėl tikiuosi kuo nuoširdesnių Jūsų atsakymų. Prašau pasirinkti ir pažymėti ar įrašyti Jūsų nuomonę labiausiai atitinkantį atsakymą. Būsiu labai dėkinga už sugaištą Jūsų laiką.
Darbuotojų skaičius Jūsų įmonėje:
Jūsų įmonė savo veiklą vykdo:
Verslo sfera, kurioje veikia Jūsų įmonė:
Jūsų įmonės naudojamos apskaitos sistemos pavadinimas (įrašykite):
Nurodykite svarbiausius kriterijus, į kuriuos atsižvelgėte, renkantis apskaitos sistemą:
Pažymėkite naudojamus sistemos modulius:
Naudojamos apskaitos sistemos ir jos įdiegimo kaina:
Apskaitos sistema Jūsų įmonėje naudojama:
Ar renkantis sistemą turėjo (turėtų) įtakos, kad PĮ sukurta vietos ar užsienio gamintojų?
Renkantis apskaitos sistemą pirmumą teikėte (teiktumėte ateityje):
Naudojamos apskaitos sistemos trūkumai:
Bendras naudojamos apskaitos sistemos įvertinimas:
Kitos pastabos: