Apklausa pradinių klasių mokytojams: Mokomųjų kompiuterinių programų (MKP) naudojimas pradinių klasių pamokose

Gerb. Respondente,

Kauno technologijos universiteto informatikos fakulteto I kurso magistrantė atlieka tyrimą, kuriuo siekiama išsiaiškinti apie pradinių klasių mokytojų ugdymo procese naudojamas mokomąsias kompiuterines programas, įgyvendinant bendrųjų ugdymo programų tikslus, bei MKP privalumus ir trūkumus. Tyrimo duomenys bus naudojami rengiant magistro darbą ir kuriant viešos prieigos mokomąsias kompiuterines programas pradinių klasių mokinių mokymui.

Dalyvavimas apklausoje yra anonimiškas. Individualūs atsakymai nebus viešinami. Prašome atsakyti į visus klausimus.

Dėkoju už bendradarbiavimą ir nuoširdžius atsakymus.

Naudojamų terminų paaiškinimai:

  • Mokomosios kompiuterinės programos – kompiuterinės programos, naudojamos konkretaus dalyko mokymui ir bendram įvairių įgūdžių ugdymui;
  • demonstravimo programos – programos, skirtos vaizdo ir garso medžiagai, žemėlapiams, plakatams ir kitoms vaizdinėms mokymo priemonėms demonstruoti;
  • eksperimentavimo ir modeliavimo programos – programos, leidžiančios konstruoti ir tyrinėti įvairių reiškinių, procesų, mechanizmų modelius ir stebėti jų veikimą;
  • pratybų ir kontrolės programos – programos, skirtos teorinėms žinioms įtvirtinti ir praktiniams įgūdžiams ugdyti. Programos dažnai yra testo formos;
  • mokomieji žaidimai – programos, kuriose vyrauja žaidybiniai elementai.
Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

1. Lytis: ✪

2. Kurios klasės mokinius šiuo metu mokote? ✪

3. Kiek jūsų klasėje yra kompiuterių? ✪

4. Kam jūsų klasėje yra skirti kompiuteriai? ✪

5. Kuriose pamokose ir kaip dažnai naudojate MKP? ✪

Visada
Dažnai
Retai
Kartais
Niekada
Lietuvių kalba
Matematika
Pasaulio pažinimas
Kūno kultūra
Etika
Tikyba
Muzika
Dailė
Užsienio kalba

6. Kokia jūsų MKP taikymo pamokose patirtis? ✪

7. Kuriose klasėse naudojote MKP? ✪

8. Kiek vidutiniškai skiriate laiko MKP naudojimui pamokų metu? ✪

9. Pažymėkite, kuriomis MKP jūs naudojotės? ✪

10. Kokiomis kalbomis sukurtas MKP naudojote pamokų metu? ✪

11. Nurodykite, kokiu tikslu naudojote MKP pamokų metu?  ✪

12. Kokie, jūsų nuomone, naudotų MKP trūkumai?  ✪

13. Ar jūs naudojate MKP kartu su mokiniais pamokų metu? ✪

14. Kaip manote, kurių pradinių klasių pamokoms trūksta MKP?  ✪

15. Jūsų nuomone, kuriam(-iems) pradinio ugdymo dalykui(-ams) trūksta mokomųjų kompiuterinių programų?  ✪

16. Pasirinkite, kokios MKP programų savybės jums būtų svarbiausios ir naudingiausios mokymo procese?  ✪

17. Parašykite, kurioms ugdomų dalykų temoms, reikėtų MKP. ✪