UserDeividaspet
Privati
Pranešti
Anketa neaktyvi

Apklausa apie asmens privatumą ir asmens duomenų teisinę apsaugą

Mykolo Romerio Universiteto teisės studijų programos penkto kurso studentas atlieka mokslo tiriamąjį darbą, kurio tema: "Privataus gyvenimo neliečiamumo principas ir jo evoliucija asmens duomenų teisinės apsaugos kontekste". Anketinės apklausos tikslas yra išsiaiškinti  asmens privatumo ir duomenų apsaugos užtikrinimą internetinėje erdvėje. Gauti duomenys bus apibendrinti ir panaudoti mokslinei analizei, todėl Jūsų atsakymai yra labai svarbūs šio tyrimo rezultatams.

1. Jūsų lytis:
2. Jūsų amžius:
4. Ar Jums pakanka informacijos apie žmogaus teisių apsaugą užtikrinant privatumą ir asmens duomenų apsaugą internetinėje erdvėje?
5. Ar per paskutinius dvejus metus buvo pažeista Jūsų teisė į asmens privatumą?
6. Ar naudojantis internetine erdve teko susidurti su asmens duomenų apsaugos pažeidimais?
8. Ar žinote kur kreiptis, jei buvo pažeista Jūsų teisė į privatumą ir teisė į asmens duomenų apsaugą?
9. Ar tinkamai susipažinate su internetinių svetainių privatumo taisyklėmis?
10. Ar žinote, kokie teisės aktai reglamentuoja asmens duomenų apsaugą?
11. Ar teko girdėti ir susipažinti su Bendruoju duomenų apsaugos Reglamentu (BDAR)?
13. Pažymėkite, kokie įstatymai Jūsų manymu reglamentuoja teisę į privatumą:
14. Pažymėkite kokie įstatymai Jūsų manymu reglamentuoja asmens duomenų apsaugą:

Anketos meniu

Kita anketa »