Userevalda
Vieša
Pranešti

Apklausa 1-2 klasių mokytojoms apie neformalųjį ugdymą.

Gerbiami pedagogai,

kviečiu Jus sudalyvauti apklausoje, kurios tikslas – aptarti neformalųjį ugdymą 1-2 klasėje. Tyrimas yra atliekamas Vilniaus kolegijos pradinio ugdymo pedagogikos studijų programos trečio kurso studentė. Tyrimo rezultatai bus naudojami apibendrintai rašant bakalaurinį darbą „ Neformaliojo ugdymo organizavimas 1-2 klasėje“. Šio tyrimo anonimiškumas ir konfidencialumas yra garantuojamas. Prašau atsakyti į pateiktus klausimus pasirinkus vieną (arba kelis) iš galimų atsakymų ir/ar įrašyti savo nuomonę.

1. Kokia jūsų lytis?
2. Jūsų pedagoginio darbo patirtis?
3. Jūsų kvalifikacinė pedagoginė kategorija?
4.Kokia klasę mokote?
5. Kiek jūsų klasėje mokinių?
6. Kiek jūsų klasėje mergaičių ir kiek berniuku?
7. Kokiam neformaliam užsiėmimui vadovaujate?
Jūsų manymu, neformalus ugdymas, tai...?
Išvardinkite iki 4 veiklų, kurias atliekate mokykloje (pvz.: mokau, organizuoju renginius, vedu būrelius ir pan.).
10. Kokie motyvai Jus skatina dirbti neformalaus ugdymo veikloje?
Jūsų nuomone, kokias mokinių kompetencijas svarbiausia ugdyti neformaliajame ugdyme?
Labai svarbuSvarbuNesvarbuVisai nesvarbu
Asmeninės
Mokymosi
Socialines
Profesines
12. Su kokiomis kliūtimis susiduriate organizuojant neformalią veiklą 1-2 klasėje?
13. Ar jūsų klasės mokiniai aktyviai dalyvauja popamokinėje veikloje?
14. Kokius būrelius renkasi mergaitės?
15. Kokius būrelius renkasi berniukai?