UserLigitakat
Vieša
Pranešti
Anketa neaktyvi

Anketa pedagogams, dirbantiems su jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikais.

Gerb. Respondente,

Klaipėdos valstybinės kolegijos, Verslo fakulteto, Pedagogikos katedros, Pradinio ugdymo pedagogikos studijų programos III kurso studentė Ligita Jablonskė  atlieka tyrimą, kurio tikslas - išanalizuoti ugdomosios aplinkos ypatumus, ugdant jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumą. Tyrimo metu gauti duomenys bus apibendrinti ir panaudoti pedagoginių studijų baigiamajame darbe. Tyrime pateikti duomenys yra anoniminiai, todėl vardo ir pavardės pateikti anketoje nereikia. Anketos pildymui užtruksite 10 - 15 minučių. Tyrimo metu Jūsų pateikti atsakymai yra ypatingai svarbūs ir padės atskleisti ugdomosios aplinkos ypatumus, ugdant jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumą.

Atsakydami į klausimus pažymėkite vieną arba kelis tinkančius atsakymo variantus, o reikiamose vietose išreikškite savo nuomone raštu.

1. Kuris apibūdinimas, Jūsų nuomone, tiksliausiai atspindi ugdomosios aplinkos esmę? (galimas vienas atsakymo variantas)
2. Kuris apibūdinimas, Jūsų nuomone, tiksliausiai apibūdina kūrybiškumą? (galimas vienas atsakymo variantas)
3. Kokią reikšmę, Jūsų nuomone, jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumui turi ugdomoji aplinka? (galimas vienas atsakymo variantas)
4. Kuris prioritetas, planuojant vaiko ugdymo procesą bei kuriant ugdomąją aplinką, Jums yra svarbiausias ? (galimas vienas atsakymo variantas)
5. Įvertinkite teiginius apie ugdomosios aplinkos, ugdančios jaunesniojo amžiaus vaikų kūrybiškumą, kūrimo ypatumus. (prie kiekvieno teiginio pasirinkite vieną labiausiai tinkantį atsakymą)
7. Ar vaiko emocinė būsena, kurią vaikas patiria ugdomojoje aplinkoje, daro įtaką vaiko kūrybiškumui? (galimas vienas atsakymo variantas)
8. Įvertinkite, kaip dažnai vaikai ugdomojoje aplinkoje patiria pozityvias ir negatyvias emocines būsenas. (1 – niekada; 2 – beveik niekada; 3 – retai; 4- kartais; 5- dažnai)
13. Įvertinkite, kaip dažnai mokiniai turi galimybę pamokose dalyvauti kūrybinėje veikloje? (1 – niekada; 2 – beveik niekada; 3 – retai; 4- kartais; 5- dažnai)
14. Jūsų lytis:
15. Jūsų amžius (metais):
16. Jūsų pedagoginio darbo patirtis (metais):
17. Jūsų išsilavinimas:

Anketos meniu

Kita anketa »