ANKETA ANKSTYVOJO IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKUS UGDANTIEMS PEDAGOGAMS

Gerbiami lopšelio grupių pedagogai, esu Klaipėdos valstybinės kolegijos Verslo fakulteto Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijų 3 kurso studentė Lina Zaleckienė. Atlieku tyrimą, kurio tikslas atskleisti pedagogų ir tėvų bendradarbiavimą kuriant skaitymo tradicijas dvejų-trejų metų vaikams. Apibendrinti tyrimo rezultatai bus panaudoti pedagoginių studijų baigiamajame darbe, gauti duomenys viešai nebus skelbiami ar publikuojami. Maloniai prašau skirti 10-15 minučių ir užpildyti  anketą. Apklausa yra anoniminė, todėl vardo ir pavardės nurodyti nereikia. Jūsų nuomonė ir nuoširdūs atsakymai tyrimui labai svarbūs. AČIŪ JUMS, linkiu gražių artėjančių švenčių.

 

Prašau pažymėti Jums tinkančius atsakymus varnele (V).

Anketos rezultatai yra viešai prieinami

1. Jūsų nuomone, pedagogų ir tėvų bendradarbiavimas – tai... (pažymėkite Jums tinkančius atsakymus)

Sutinku
Iš dalies sutinku
Nesutinku
Vienas iš esminių dalykų, užtikrinančių vaikų sėkmingą ugdymą(si)
Tėvai geriau pažįsta savo vaikus, todėl bendradarbiaujant ugdytojams suteikiama informacija apie juos, padeda labiau pažinti vaiką ir jo raidą
Kai pedagogai ir tėvai darniai sutaria, vaikas gali būti ugdomas kryptingai, nes vaikų ugdymas šeimoje ir darželyje vienas kitą papildo
Tai šiuolaikinė ikimokyklinės ugdymo įstaigos paskirtis - bendradarbiauti su šeima ugdymo procese ir talkinti šeimai ugdant ikimokyklinio amžiaus vaiką

Kodėl taip manote? Paaiškinkite................................................................................................

2. Kas nutinka, kai tėvai pradeda dalyvauti ugdymo procese? (pažymėkite Jums tinkančius atsakymus)

Sutinku
Iš dalies sutinku
Nesutinku
Tėvai pradeda keisti savo elgesį su vaiku
Tėvai pažįsta vaiko ugdymo(si) galimybes, individualius poreikius
Tėvai plėtoja vaiko patirčių vystymą(si)
Tėvai palaiko vaiką, teikia jam pagalbą

Kodėl taip manote? Paaiškinkite................................................................................................

3. Ar Jūs sutinkate su teiginiu, kad sėkminga šeimos ir pedagogų partnerystė ugdymo procese, skatina dalyvaujančius asmenis jaustis lygiaverčiais partneriais? (pažymėkite Jums tinkantį atsakymą)

Kodėl taip manote? Paaiškinkite.........................................................................

4. Kurios iš išvardytų bendradarbiavimo su tėvais formų Jus, kaip pedagogą, tenkina labiausiai? (pažymėkit Jums tinkamus atsakymus)

Sutinku
Iš dalies sutinku
Nesutinku
Pokalbiai, individualios konsultacijos
Bendri projektai su tėvais
Įvairaus pobūdžio susirinkimai
Tėvų mokymai
Švenčių renginių, išvykų organizavimas
Atvirų durų dienos darželyje
Klausimų – atsakymų vakarai, popietės
Šiuolaikinių technologijų taikymas

Kodėl taip manote? Paaiškinkite.....

5. Kaip manote, kokių kyla bendradarbiavimo problemų? (pažymėkite Jums tinkančius atsakymus)

Sutinku
Iš dalies sutinku
Nesutinku
Pedagogai negeba įvertinti tėvų pagalbos
Pedagogų siūlymą tėvams dalyvauti ugdymo veikloje supranta taip, lyg pedagogų privaloma veikla būtų primesta jiems, tėvams
Tėvai mažai organizuoti, silpnai reiškia poreikius, pasyviai jungiasi į ugdymo procesą
Kitos Jums kylančios problemos

Kodėl taip manote? Paaiškinkite………………………………………………………………

6. Ar kuriate skaitymo tradicijas ugdymo įstaigoje? (pažymėkit Jums tinkantį atsakymą)

Paaiškinkite, kodėl?..................................................................................................................

7. Kodėl svarbu kurti skaitymo tradicijas? (pažymėkite Jums tinkančius atsakymus)

Sutinku
Iš dalies sutinku
Nesutinku
Nes garsinis knygų skaitymas lavina vaikų kalbą
Nes garsinis knygų skaitymas stiprina tėvų ir vaikų ryšį
Nes skaitymo tradicijos stiprina pedagogų ir tėvų tarpusavio ryšį
Nes kuriamos skaitymo tradicijos sudaro galimybes vaikų ugdymą organizuoti netradicinėje aplinkoje: bibliotekoje, knygyne

Kodėl taip manote? Paaiškinkite………………………………………………………………

8. Kokios skaitymo tradicijos kuriamos ugdymo įstaigoje, Jus, kaip pedagogą tenkina labiausiai? ( pažymėkite Jums tinkančius atsakymus)

Tenkina
Iš dalies tenkina
Netenkina
Pedagogas vaikams skaito knygas garsiai ir aiškiai
Pedagogas perskaitęs knygelę kartu su vaikais aptaria, ką skaitė
Pedagogas kuria grupėje biblioteką
Pedagogas kuria skaitymo kampelį
Pedagogas su vaiku varto ir skaito knygas
Pedagogas diegia pagarbą knygai
Pedagogas su vaikais lankosi miesto, rajono bibliotekoje
Pedagogas moko kurti knygeles
Ugdymo įstaigoje lankosi vaikiškų knygelių autoriai

Kodėl taip manote? Paaiškinkite………………………………………………………………

9. Kokias skaitymo tradicijas pasiūlytumėte kurti tėvams, savo šeimose? (pažymėkite Jums tinkančius atsakymus)

Sutinku
Iš dalies sutinku
Nesutinku
Skaityti patiems tėvams (tinkamas pavyzdys vaikams)
Šeimos nariai skaito vaikams balsu kiekvieną dieną
Šeimos nariai parenka knygas, tinkančias dvejų-trejų metų vaikams
Tėvai vaikui skaito tik gerą vaikų literatūrą
Tėvai skaito vaikui nuo mažens kartu su vaiku, o ne vaikui
Knygų skaitymą tėvai paverčia žaidimu ir gerai praleistu laiku
Tėvai vaiką augina namuose, kuriuose yra dvejų-trejų metų vaikams skirtų knygų
Tėvai knygų skaitymui skiria tą pačią vietą ir tą patį laiką
Tėvai skaito kasdieną pasakas prieš miegą
Paskaitę tėvai su vaiku aptaria ką skaitė.
Tėvai eina į vaikų biblioteką, knygų muges
Tėvai bendrauja su bibliotekos ir knygynų darbuotojomis, geriausiomis vaikų literatūrą išmanančios fėjos

Kodėl taip manote? Paaiškinkite………………………………………………………………

10. Kokiomis aplinkybėmis, Jūsų nuomone, vaikas gali tapti puikiu skaitytoju? (pažymėkit Jums tinkančius atsakymus)

Sutinku
Iš dalies sutinku
Nesutinku
Apsuptas skaitančių žmonių
Turėdamas galimybę pasirinkti knygą
Būdamas aplinkoje, kur skaitymas vertinamas

Kodėl taip manote? Paaiškinkite………………………………………………………………

11. Kokius vaiko pažintinius gebėjimus, Jūsų nuomone ugdo knygų skaitymas? (pažymėkit Jums tinkančius atsakymus)

Sutinku
Iš dalies sutinku
Nesutinku
Mąstymą
Dėmesį
Atmintį
Vaizduotę
Suvokimą
Kalbą

Kodėl taip manote? Paaiškinkite………………………………………………………………

12. Kokias knygeles siūlytumėte skaityti dvejų-trejų metų vaikams? (pažymėkit Jums tinkančius atsakymus)

Sutinku
Iš dalies sutinku
Nesutinku
Knygos lavinančios estetinį skonį
Trumpas knygų tekstas aiškus, atitinkantis vaiko amžių
Nedidelės apimties paveikslėlių knygeles
Knygelės su vaizduotę skatinančiomis iliustracijomis

Kodėl taip manote? Paaiškinkite ..............................................................................................

13. Ar sutinkate su teiginiu, kad vaikui niekada nėra per anksti skaityti ir nesvarbu, kad suaugusiesiems atrodo, kad vaikas gali nesuprasti teksto? (pažymėkit Jums tinkantį atsakymą)

Kodėl taip manote? Paaiškinkite………………………………………………………………

14. Jūsų amžius?

15. Jūsų darbo stažas?