2022 m. Absolventų pasitenkinimas įgyta kvalifikacija/kompetencijomis

Apklausos tikslas – sužinoti mokinių, baigusių profesinio mokymo programą, pasitenkinimą mokymosi aplinka ir įgyta kvalifikacija, profesinėmis kompetencijomis, siekiant gerinti Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centro profesinio mokymo kokybę.

Apklausa anoniminė.

 

Prašome pažymėti Jums tinkamus atsakymus.
Tai galima padaryti šiais būdais:

  • pažymėti, pasirinkus atitinkamą punktą,
  • įrašyti prie papunkčio „kita“ savo atsakymą.

 

Dėkojame už Jūsų nuomonę! 
Jūsų atsakymai padės gerinti / tobulinti Centro veiklą.

2022 m. Absolventų pasitenkinimas įgyta kvalifikacija/kompetencijomis
Anketa neaktyvi
Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui
Susikurti savo anketą